Statsrådet och ministerierna Media

Utbildning, ojämlikhet, klimat, arbete och fred diskuterades på seminarium om hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingStatsrådets kommunikationsavdelning 29.5.2019 14.00 | Publicerad på svenska 29.5.2019 kl. 15.58
Pressmeddelande 279/2019

Nuläget och framtiden för hållbar utveckling behandlades i år ur de ungas synvinkel på seminariet ”Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus” den 29 maj. Utbildning, ojämlikhet, klimat, arbete och fred lyftes fram som bärande teman för dagens seminarieprogram och anföranden. I seminariet deltog ett stort antal representanter för organisationer, näringslivet, kommuner, förvaltningen och den akademiska världen.

Ordföranden för Finlands expertpanel för hållbar utveckling, professor Eeva Furman, påpekade att framstegen i målen för hållbar utveckling inte har varit stora trots att länder, städer och företag har utarbetat egna planer för genomförande av Agenda 2030.

”Nu är det viktigt att åstadkomma en förändring inom de största problemområden som alla mål för hållbar utveckling anknyter till. Det gäller livsmedels- och energisystem, ekonomiska modeller som styr konsumtions- och produktionsprocessen och stadsutveckling”, framhöll Furman i sitt anförande. Furman är med i en forskargrupp som i september ger ut sin utvärderingsrapport om uppnåendet av de globala målen för hållbar utveckling.

Professor Arto O. Salonens anförande handlade om lärandet i förnyelse och individens möjligheter att nå sin fulla potential. Salonen påpekade att det överallt i världen håller på att ske en övergång till levnadsvanor och samhällsstrukturer som bidrar till klimatneutralitet före 2050.

”Alltid är det någon som hittar en lösning. Vi finländare kan vara vägvisare om vi så vill. Den som kommer med en lösning har många goda skäl att vakna upp till en ny dag”, konstaterade Salonen.

Många föredömliga åtaganden om åtgärder för en hållbar utveckling fick erkännande på seminariet. Olika aktörer kan föresätta sig att främja de nationella målen för hållbar utveckling genom att ingå konkreta och nyskapande åtgärdsåtaganden. S-gruppen belönades för årets mest inflytelserika åtagande. Marthorna och NTM-centralen i Tavastland fick erkännande för innovativa åtaganden och ett engagerande sätt att verkställa dem.

Europeiska veckan för hållbar utveckling har uppmuntrat många aktörer att ingå egna åtgärdsåtaganden. Bland annat Tidningarnas Förbund, Aikakausmedia och IAB Finland utmanar hela medie- och marknadsföringsbranschen att främja ungas läskunnighet och kompetens i den allt mer digitala och komplexa omvärlden.

Fingo, Barn- och ungdomsstiftelsen och Sitra ansvarade för arrangemangen kring årets seminarium och för seminarieprogrammet i samarbete med flera organisationer och statsrådets kansli.

Läs mer:
Läget för hållbar utveckling
Tjänsten Sitoumus2050

Ytterligare information: Marja Innanen, biträdande generalsekreterare, tfn 040 777 5582, kommissionen för hållbar utveckling, statsrådets kansli