Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Årsöversikt av rådet för bedömning av lagstiftningen 2017
Lagberedningen förutsätter mångsidigare kompetens och tillräckligt med tid

Statsrådets kommunikationsavdelning
25.4.2018 13.33 | Publicerad på svenska 26.4.2018 kl. 10.23
Pressmeddelande 212/2018

Rådet för bedömning av lagstiftningen behandlade många viktiga regeringspropositioner 2017. I sina utlåtanden tog bedömningsrådet upp brister i konsekvensbedömningarna, varav cirka hälften åtgärdades i samband med den fortsatta beredningen vid ministerierna. En förutsättning för lagstiftningens bättre kvalitet är att det finns mångsidigare kompetens vid ministerierna och att beslutsfattarna stöder beredningsarbetet till exempel genom att reservera tillräckligt med tid för det.

År 2017 behandlade rådet för bedömning av lagstiftningen 26 utkast till regeringens propositioner. Detta är cirka en tiondel av alla regeringspropositioner 2017. Bedömningarna gällde främst omfattande propositionsutkast, vilket innebär att bedömningsrådet beräknat enligt antalet motiveringssidor behandlade cirka en tredjedel av det totala sidantal som alla propositioner utgjorde.

Bedömningsrådet gav utlåtanden om nästan alla ministeriers propositioner. Flest utlåtanden gav rådet om social- och hälsovårdsministeriets propositioner. Konsekvensbedömningarna var i många fall bristfälliga, även om det också fanns vissa tämligen väl gjorda konsekvensbedömningar. Brister förekom oftast i bedömningarna av konsekvenser för företag, hushåll och myndigheter. Också bedömningarna av konsekvenser för medborgarnas ställning, sociala konsekvenser och konsekvenser för hälsan var delvis bristfälliga. Dessa täcker bland annat konsekvenser för jämlikheten, barnen och jämställdheten mellan könen.

Enligt en grov uppskattning åtgärdades lite över hälften av de brister som rådet tog upp i sina utlåtanden åtminstone delvis i samband med den fortsatta beredningen.

Språkdräkten i många propositioner var alltför teknisk eller annars svårtolkad, vilket gör det svårt att förstå lagen. För att lagstiftningen ska iakttas och respekteras är det viktigt att också andra än sakkunniga får en tillräcklig uppfattning om lagändringarna och deras konsekvenser.

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen måste ministerierna reservera mer resurser för konsekvensbedömningarna för att lagstiftningens kvalitet ska bli bättre. I lagberedningen behövs i synnerhet mer ekonomisk och samhällsvetenskaplig kompetens för att skapa bättre förutsättningar för övergripande konsekvensbedömningar. Också det politiska beslutsfattandet måste stödja lagstiftningens bättre kvalitet. En väsentlig del av detta stöd är att det reserveras tillräckligt med tid för beredningsarbetet.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417

Rådet för bedömning av lagstiftningen – årsöversikt 2017 (på finska)