Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Meri Virolainen utnämnd till generalsekreterare vid sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.5.2023 13.31 | Publicerad på svenska 11.5.2023 kl. 15.29
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt agronomie- och forstlicentiaten Meri Virolainen till generalsekreterare vid sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen från och med den 1 juni 2023.

För närvarande är Virolainen bedömningsråd vid sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen. Hon har tidigare arbetat bland annat som ledande finanspolitikrevisor vid Statens revisionsverk, som specialsakkunnig i ekonomiska och finansiella frågor vid statsrådets EU-sekretariat och som ekonom vid Pellervon taloustutkimus PTT. Virolainen har också en politices magisterexamen.

Sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen har inte tidigare haft en generalsekreterare. Syftet med att inrätta den nya befattningen är att effektivisera rådets verksamhet och öka växelverkan med ministerierna.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har till uppgift att ge utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem. Rådet ger årligen cirka 30–50 utlåtanden.

Rådet arbetar för att förbättra kvaliteten på lagberedningen och i synnerhet på konsekvensbedömningarna i regeringens propositioner.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417