Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Adlercreutz reser till Washington D.C.

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.1.2024 15.59
Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari.

Minister Adlercreutz ska ha flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern deltar i ett diskussionsmöte om Finlands prioriteringar och utmaningar 2024, som ordnas av Wilson Center. Han deltar också i ett diskussionsmöte som ordnas av The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Syftet med resan är att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer.

Ytterligare information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, statsrådets kansli