Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen: Ett starkt och sammanhållet EU gynnar även Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.5.2022 9.37 | Publicerad på svenska 9.5.2022 kl. 14.22
Kolumn

På Europadagen för ett år sedan inleddes konferensen om Europas framtid. Syftet med konferensen har varit att höra vad EU-medborgare på olika håll i Europa önskar och förväntar sig av unionen. Det gläder mig att så många finländare har bidragit till konferensen på olika sätt. Ett stort tack till var och en av er.

Som en del av konferensen om Europas framtid ordnade statsrådet en serie av diskussionsmöten under rubriken ”Europa är vi”. Det betydde att vi ministrar gav oss ut på turné runt om i landet för att höra finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

De 19 evenemangen under vår ministerturné i höstas och under början av detta år erbjöd mig och mina kolleger en enastående chans att träffa finländare från olika delar av landet och höra vad de tänker. Själv besökte jag bland annat Villmanstrand nära ryska gränsen, och deltog också i hela unionens nordligaste diskussionsmöte Utsjoki. Under mötet i Utsjoki diskuterade vi bland annat de långa avstånden i norr och i synnerhet framtiden för samernas traditionella näringar då klimatet förändras.

Turnén gav en bra uppfattning om vad finländare på olika håll i landet tänker om EU. EU-medlemskapet har ett starkt stöd i Finland. Under turnén framgick det att EU inte bara ses som en viktig ekonomisk aktör, utan också som en värde- och säkerhetsgemenskap. Rättsstatsprincipen försvaras orubbligt av finländarna.

EU ses som en viktig aktör när det gäller att hantera klimatförändringarna. Förhoppningen är att EU ska vara en global föregångare i klimatfrågor. Ekonomiska aspekter och näringspolitiken kopplades ofta till frågan om klimatförändringarna: det är fråga om hållbar tillväxt och arbetstillfällen. Finländarna vill omvandla bekämpningen av klimatförändringar till en möjlighet genom att rikta EU-finansiering till forskning, ny teknik och innovation. Finländarna framhöll även betydelsen av välfärdsekonomi och ansåg det vara viktigt att man satsar på humankapital och övergripande välfärdspolitik.

För oss finländare är EU en säkerhetsgemenskap. Vi vill se EU ytterligare stärka säkerheten och resiliensen. Stärkandet av EU:s krisberedskap och resiliens var ett tema som genomgående togs upp till diskussion. Centrala teman var den övergripande säkerheten och EU:s försvarssamarbete, som i den rådande säkerhetspolitiska miljön har fått allt större vikt.

Finländarna har gjort sina röster och budskap hörda under konferensen. De har förts fram för konferensens arbetsgrupper och plenarförsamling. Dessutom har jag personligen överlämnat slutrapporten från Europa är vi-evenemangen till min franska kollega Clément Beaune under ett besök i EU-ordförandelandet Frankrike.

I år firar vi Europadagen i en allvarlig stämning. Det pågår ett krig i Europa. Det är en skakande tanke och en påminnelse om att ett gemensamt Europa inte är någon självklarhet.

Våra gemensamma värden – att försvara demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna – är hörnstenarna i EU:s verksamhet. Genom att främja våra gemensamma värden och värna om rättsstatsprincipen stärker vi EU:s gemensamma resiliens, hållbarhet och trovärdighet. Endast en union som förbundit sig till sina värden kan agera starkt och sammanhållet i denna tid vi nu lever i.

EU har agerat sammanhållet och målmedvetet i den pågående krisen till följd av den ryska invasionen. Dessutom har vi gjort gemensamma insatser för att bekämpa coronakrisen. Denna europeiska sammanhållning bör vi värna om. Ett starkt och sammanhållet EU gynnar även Finland.

Glad Europadag!

Tytti Tuppurainen