Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen i Moldavien: Vi stöder EU-kandidatlandet på dess väg mot EU-medlemskap

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.1.2023 20.21 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 11.19
Pressmeddelande
Från vänster till höger: Rumäniens statssekreterare med ansvar för Europafrågor Daniela Gîtman, Moldaviens premiärminister Natalia Gavrilița och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Från vänster till höger: Rumäniens statssekreterare med ansvar för Europafrågor Daniela Gîtman, Moldaviens premiärminister Natalia Gavrilița och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Moldaviens huvudstad Chișinău onsdagen den 18 januari. Samtalsämnen vid dagens möten på hög nivå var bland annat Moldaviens EU-medlemskapsprocess, konsekvenserna av Rysslands anfallskrig, tryggandet av energiförsörjningen och läget med Transnistrien.

Under dagen träffade minister Tuppurainen Moldaviens premiärminister Natalia Gavrilița, minister med ansvar för återförening Oleg Serebrian, minister med ansvar för infrastruktur och regional utveckling Andrei Spînu och utrikesminister Nicu Popescu.

Europeiska rådet beviljade både Moldavien och Ukraina status som EU-kandidatland i juni 2022. Minister Tuppurainen är nöjd över att Moldavien förbinder sig till nödvändiga reformer. Det är av central betydelse att stödja länderna på vägen mot EU-medlemskap när de genomför de reformer som medlemskapsprocessen kräver.

”Att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap och i synnerhet att stärka rättsstatsutvecklingen och korruptionsbekämpningen är en viktig del av processen. Vi stöder Moldavien i processen och önskar landet all framgång”, konstaterar minister Tuppurainen.

Under dagens diskussioner behandlades konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Moldavien har tagit emot mest krigsflyktingar i förhållande till folkmängd. Även de mer omfattande globala konsekvenserna av kriget diskuterades, bland annat energikrisen och den försämrade livsmedelstryggheten. Dessutom försöker Ryssland undergräva stödet för Ukraina genom en fortlöpande desinformationskampanj.

Diskussionerna rörde sig också kring tryggad tillgång till energi och läget med Transnistrien. Ryssland använder energi för politisk utpressning mot Moldaviens EU- och västvänliga regering. Minister Tuppurainen berättade att EU fortsätter att stödja den moldaviska energisektorn och Moldaviens strävan att minska sitt beroende av rysk energi.

Minister Tuppurainen besökte Moldavien tillsammans med Rumäniens statssekreterare med ansvar för Europafrågor Daniela Gîtman. Minister Tuppurainen och statssekreterare Gîtman är kolleger i rådskonstellationen allmänna rådet, som behandlar frågor som rör bland annat EU:s utvidgning och rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 516 1035, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli