Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Tuppurainen och Spaniens statssekreterare Juan González-Barba Pera diskuterade utveckling av glesbefolkade områden

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.6.2021 16.10 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 9.56
Pressmeddelande 379/2021

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Spaniens statssekreterare för Europeiska unionen Juan González-Barba Pera träffades i Uleåborg för att diskutera särdragen hos och utvecklingen av glesbefolkade områden. Minister Tuppurainen och statssekreterare González-Barba Pera fick också bekanta sig med 6G-flaggskeppet för utveckling av trådlös nätteknik, Uleåborgs innovationskompetens och den kommande europeiska kulturhuvudstadens kulturutbud.

”Finland och Spanien har många gemensamma mål bland annat när det gäller att utveckla glesbygden. Besöket i Uleåborg är ett viktigt steg mot ett närmare samarbete mellan länderna”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Uleåborg, som nyligen utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2026, bjöd också på smakprov av sitt kulturutbud med manskören Huutajat, som framförde en hälsning där bland annat Amsterdamfördraget omnämndes.

”Året som kulturhuvudstad är viktigt för Uleåborg och hela Finland, det ger oss en unik möjlighet att presentera konstkunnandet i Norden. Vi tar emot uppgiften med glädje och entusiasm”, konstaterar minister Tuppurainen.

Besöket i Uleåborgs universitet och i Nokias 5G-testlaboratorium var ett tillfälle att presentera staden som ett nordiskt teknologi- och kompetenskluster.

”Det tekniska kunnande i världsklass som finns i Uleåborg, till exempel inom 6G-flaggskeppsinitiativet, är banbrytande. Jag tror att dagen också konkret har visat vilken betydelse finansieringen till glesbygden och EU:s forskningsfinansiering har för Uleåborg. Vi har skapat framgångshistorier där de nordliga särdragen inte är en begränsning, utan en del av en fungerande lösning”, avslutar minister Tuppurainen.

Minister Tuppurainen och statssekreterare González-Barba Pera är kolleger i EU:s råd för allmänna frågor, som ansvarar för flera tvärpolitiska områden, såsom förberedelserna inför Europeiska rådets möten och rättsstatsfrågor.

Ytterligare information: Satu Keskinen, enhetschef, tfn 0295 160 302, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 0295 161 035, statsrådets kansli