Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Docherty träffas i Helsingfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.9.2022 17.57
Pressmeddelande
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja Britannian Eurooppa-asioista vastaava ministeri Leo DochertyEuropa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Leo Docherty

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Storbritanniens minister med ansvar för Europafrågor Leo Docherty träffas i Helsingfors onsdagen den 28 september. Tuppurainen och Docherty ska diskutera Finlands och Storbritanniens bilaterala relationer, säkerhetsläget i Europa och stödet till Ukraina i dess kamp mot Rysslands olagliga invasion.

Finlands och Storbritanniens bilaterala relationer är goda och täta särskilt i fråga om försvarssamarbete och handel. Samarbetet kommer att intensifieras i och med Finlands Natomedlemskap. Ministrarna ska också diskutera relationerna mellan EU och Storbritannien efter brexit, bland annat hur utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och det handels- och samarbetsavtal som ingåtts efter det bidrar till ett smidigt samarbete.

Ministrarna ska även diskutera följderna av Rysslands invasion av Ukraina. Både Finland och Storbritannien har framhävt betydelsen av målmedvetet och kontinuerligt stöd till Ukraina när landet försvarar sig mot Rysslands olagliga invasion, i enlighet med principerna i FN-stadgan.

Under sitt besök i Finland kommer minister Docherty också att träffa bland annat medlemmar i riksdagens utrikesutskott och företrädare för statens tjänstemannaledning.

Ytterligare information: Roosa Pöyhönen, specialmedarbetare, tfn 050 439 6166, och Lotta Nymann-Lindegren, enhetschef, tfn 050 566 7516, statsrådets kansli