Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen och Ungerns minister med ansvar för regionutveckling och EU-fonder Tibor Navracsics träffas i Helsingfors

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.8.2022 16.48
Pressmeddelande 498/2022
Ministrarna Tytti Tuppurainen och Tibor Navracsics

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och Ungerns minister med ansvar för regionutveckling och EU-fonder Tibor Navracsics träffas i Helsingfors fredagen den 26 augusti. Ministrarna ska diskutera EU-fonder och frågor med anknytning till rättsstatsprincipen, säkerhetsläget i Europa, energifrågor och ländernas bilaterala relationer.

Ministrarna diskuterar bland annat läget med verkställandet av EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Klimatåtgärderna, Rysslands invasion av Ukraina och covid-19-pandemin innebär sådana ekonomiska utmaningar för medlemsländerna som EU måste kunna reagera på. Dessutom ska ministrarna diskutera rättsstatsprincipen och villkorligheten hos EU-finansiering.

Ministrarna diskuterar även följderna av den ryska invasionen samt de bilaterala relationerna mellan Finland och Ungern. Finland har av hävd goda och fasta relationer till Ungern. Ungern stöder Finlands Natomedlemskap, men det ungerska parlamentet är ännu inte klart med processen för att ratificera medlemskapet.

Ytterligare information: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 552 0676, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli