Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Minister Tuppurainen deltar i Europaparlamentets plenum

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.12.2019 13.53
Pressmeddelande 674/2019

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltar i Europaparlamentets plenum i Strasbourg den 17 och den 18 december. På plenarsammanträdets agenda står bland annat slutsatserna från Europeiska rådets möte den 12–13 december, utdelningen av Sacharovpriset, valet av Europeiska ombudsmannen och rättsstatsutvecklingen på Malta.

Teman för Europaministerns anföranden i plenum är EU-initiativet för pollinerande insekter, djurs välbefinnande under transport till tredjeländer, förenligheten mellan frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv samt EU-strategin för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen.

Måndagen den 16 december ska Europaministern dessutom diskutera rättsstatsprincipen och läget för rättsstatsprincipen i Ungern och Polen med parlamentsledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

I Europaparlamentet företräder minister Tuppurainen Europeiska unionens råd, som Finland är ordförande för i juli–december 2019. Under Europaparlamentets plenum deltar ordföranden i Europeiska unionens råd i den interinstitutionella diskussionen med parlamentsledamöterna och kommissionärerna och håller anföranden för rådets del.

Parlamentets plenarsammanträde denna vecka är det sista som hålls under Finlands ordförandeskap. Minister Tuppurainen har företrätt rådet vid alla sju plenarsammanträden under ordförandeskapsperioden.

Ytterligare information: Tuomas Nirkkonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 597, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 552 0676, statsrådets kansli