Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Tuppurainen och Sveriges EU-minister Hans Dahlgren: En välfungerande inre marknad är avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.6.2020 15.48
Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltog fredagen den 5 juni i en diskussion som ordnades av Hanaholmens kulturcentrum om hanteringen av coronakrisen i Sverige och Finland. Under en videokonferens med rubriken "Kan EU gå stärkt ur coronakrisen?" samtalade minister Tuppurainen och Sveriges EU-minister Hans Dahlgren om vilken roll EU bör ha i återhämtningen efter coronakrisen.

I samband med seminariet utfärdade ministrarna ett gemensamt ställningstagande om den inre marknadens roll i att bygga upp den gemensamma välfärden i EU.

”Den välfungerande inre marknaden är en garanti för EU:s välfärd, och under de gångna krismånaderna har den visat sitt värde för medborgarna och företagen. Att trygga och stärka den inre marknaden bör utgöra i kärnan i EU:s återhämtning och långsiktiga tillväxt”, konstaterar ministrarna.

Ministrarna framhåller också handelspolitikens roll i återhämtningen och varnar för protektionism.

”När EU:s handelspolitik utvärderas efter coronakrisen måste det göras tålmodigt och omsorgsfullt, utan att vi drar förhastade slutsatser. Vi måste vara pragmatiska och får inte glömma de enorma fördelar som årtionden av frihandel medfört. EU bör fortsättningsvis vara en förespråkare av fri handel, inte en uppviglare till handelskrig”, avslutar ministrarna sitt ställningstagande.

Ytterligare information: Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli