Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministeriernas gemensamma arbete med framtidsöversikten har inletts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.11.2021 9.24 | Publicerad på svenska 10.11.2021 kl. 14.30
Pressmeddelande 638

Ministerierna har inlett sitt arbete med framtidsöversikten. Till skillnad från tidigare publiceras framtidsöversikterna som en helhet. På så sätt blir det lättare att använda översikterna och de får ett större genomslag.

Framtidsöversikterna utarbetas en gång per valperiod och har utarbetats sedan 2002. Syftet med översikterna är att ge partierna och nästa regering underlag för samhällsdebatten och regeringsförhandlingarna och presentera lägesbedömningar och utvecklingsprognoser som gäller samhällsläget och frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Ministeriernas framtidsöversikter bereds som tjänsteuppdrag under ledning av ministeriets kanslichef.

Framtidsöversikterna har under årens lopp utvecklats från publikationer av mycket olika slag mot att vara enhetligare till struktur och utseende. Sedan 2014 har översikterna blivit klara samtidigt och de har publicerats vid ett evenemang som ordnas gemensamt av ministerierna. Utvecklingen har skett i en anda av ett gemensamt statsråd och arbetet har samordnats av statsrådets kansli.

2022 tas ett nytt kliv mot ett enhetligare statsråd när ministeriernas översikter publiceras inom en enda pärm i stället för tolv separata publikationer. Förutom att informationen är lättare att hitta är avsikten att hela publikationen ska produceras som en lättanvänd nätpublikation där läsarna lätt kan hitta det de är intresserade av.

Arbetet med den gemensamma framtidsöversikten inleds med en beskrivning av omvärlden. I arbetet används den analys av regeringens framtidsredogörelse som snart blir klar. Den gemensamma framtidsöversikten blir klar på våren och offentliggörs i månadsskiftet maj–juni. Därefter utarbetar kanslicheferna på samma sätt som under tidigare regeringsperioder gemensamma sammanfattade huvudbudskap till stöd för regeringens beslutsfattande utifrån framtidsöversikten. Kanslichefernas huvudbudskap publiceras i början av 2023.

Mer information: Ulla Rosenström, ledande sakkunnig, tfn 0408261437, [email protected]