Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets junimöte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.6.2022 15.36 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 16.26
Pressmeddelande 401/2022
Bild: Phil Behan

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 21 juni. På dagordningen står förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte, rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, det fortsatta arbetet med konferensen om Europas framtid samt transparensen när det gäller politisk reklam. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Allmänna rådet ska diskutera utkastet till slutsatser från Europeiska rådets möte, som hålls den 23–24 juni. På Europeiska rådets dagordning står Rysslands invasion av Ukraina, västra Balkan, det ekonomiska läget, konferensen om Europas framtid och en strategisk diskussion om EU:s relationer till dess europeiska partner. På dagordningen står också Ukrainas, Moldaviens och Georgiens ansökningar om medlemskap i EU.

”Allmänna rådets agenda denna vecka är exceptionellt vägande. Finland deltar aktivt i de pågående diskussionerna om såväl EU:s utvidgning som EU:s framtida riktning. I och med att den grymma ryska invasionen av Ukraina fortsätter, behöver Ukraina såväl konkret stöd från EU som en stark signal om att vi känner till landets ansträngningar på dess väg mot Europeiska unionen”, säger minister Tuppurainen.

Allmänna rådet ska godkänna de integrerade landsspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen och överlämna dem till Europeiska rådet för behandling vid dess junimöte. Finland kan godkänna de landsspecifika rekommendationerna. Den europeiska planeringsterminen är en årlig process som innebär att Europeiska unionen samordnar och övervakar den ekonomiska politiken.

Ministrarna fortsätter diskussionen om konferensen om Europas framtid och förbereder Europeiska rådets diskussion om frågan.

Det franska ordförandeskapet ska informera rådet om förslaget till förordning om transparens när det gäller politisk reklam.

Ministrarna får också en lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien.
I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli