Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Mötet mellan Finlands statsminister och Lettlands premiärminister fokuserade på fördjupat samarbete mellan länderna och säkerheten i Östersjöregionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2023 17.02 | Publicerad på svenska 24.11.2023 kl. 17.14
Pressmeddelande
Statsminister Petteri Orpo och Lettlands premiärminister Evika Siliņa.
Statsminister Petteri Orpo och Lettlands premiärminister Evika Siliņa.

Statsminister Petteri Orpo och Lettlands premiärminister Evika Siliņa träffades i Helsingfors fredagen den 24 november. Ministrarna diskuterade bland annat de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland, säkerhetsfrågor och aktuella EU-frågor.

”Relationerna mellan Finland och Lettland är goda och omfattande. Det är fint att se att handeln mellan våra länder och samarbetet bland annat inom säkerhet och försvar har ökat. I det rådande geopolitiska läget är ett smidigt samarbete mellan hela Norden och Baltikum ytterst värdefullt”, säger statsminister Orpo.

I diskussionerna mellan statsminister Orpo och premiärminister Siliņa konstaterades att störningarna vid Finlands och Lettlands gränser är mycket likartade. Asylsökande utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan, med medverkan av myndigheterna i en främmande stat. Att bekämpa hybridpåverkan och effektivisera cybersäkerheten hör till ländernas gemensamma intressen.

I diskussionerna lyftes också fram den finländska modellen för övergripande säkerhet. Finland är berett att dela med sig av sina erfarenheter av och kunskaper om modellen till sina allierade, såsom Lettland.

Ministrarna diskuterade stora teman på EU:s agenda, såsom utvidgningen av unionen, halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och EU:s strategiska program för den kommande femårsperioden. Europeiska rådet har för avsikt att i december fatta beslut om utvidgningen och halvtidsöversynen av budgetramen.

Ministrarna diskuterade också Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och EU:s stöd till Ukraina. Både Finland och Lettland stöder målmedvetet Ukraina och landets väg mot EU-medlemskap.

”Nu när Ukraina redan går in i sin andra krigsvinter i kampen för sin frihet har vi i resten av Europa inte rätt att känna trötthet. Det övergripande stödet till Ukraina ska vara en strategisk prioritet för Europa så länge som det behövs. Vi måste också arbeta målmedvetet för att samla ett så brett globalt stöd som möjligt för Ukrainas fredsinitiativ. I slutändan vill vi alla få fred, men det måste ske på rättvisa villkor”, säger statsminister Orpo.

Statsminister Orpo uttryckte också Finlands stöd till Lettland i dess strävan efter en plats som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2026–2027.

Premiärminister Siliņa träffade också republikens president Sauli Niinistö i Helsingfors.


Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040537 0733, statsrådets kansli