Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Nato, EU:s utvidgning och stödet till Ukraina på agendan vid minister Tuppurainens besök i Zagreb

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.6.2022 17.33 | Publicerad på svenska 4.6.2022 kl. 18.42
Pressmeddelande 366/2022
Ministeri Tuppurainen och kroatiska statssekreterare med ansvar för Europafrågor Andreja Metelko-Zgombić
Ministeri Tuppurainen och kroatiska statssekreterare med ansvar för Europafrågor Andreja Metelko-Zgombić

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen besökte Zagreb den 3–4 juni. Under sitt besök diskuterade minister Tuppurainen bland annat med Andreja Metelko-Zgombić, som är statssekreterare med ansvar för Europafrågor i den kroatiska regeringen, och Domagoj Hajduković, som är ordförande för utskottet för Europafrågor i det kroatiska parlamentet.

Samtalsämnen under besöket var bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina och hjälpen till Ukraina, EU:s utvidgningspolitik samt Finlands Natomedlemskapsprocess och Kroatiens anslutning till Schengenområdet och euroområdet.
 
”Diskussionerna under besöket visade att två små medlemsländer på olika håll i Europa har mycket gemensamt. Vi förstår varandra och delar strävan att vara aktiva i Europas kärna och påverka i vilken riktning Europeiska unionen utvecklas. Finland stöder Kroatiens strävan att ytterligare fördjupa sin integrering med EU. Under diskussionerna i dag fick jag höra hur starkt engagerat Kroatien är att stödja Finlands ansökan om medlemskap i Nato", säger minister Tuppurainen.
 
Behovet av ökade påtryckningar på Ryssland och fortsatt stöd av många slag till Ukraina framhölls vid diskussionerna. Återuppbyggnaden av Ukraina kommer att kräva brett internationellt samarbete och samordning, och i synnerhet internationella finansinstitut har en viktig roll. Det är viktigt att komma överens om konkreta riktlinjer för Ukraina på dess väg mot EU-medlemskap.
 
Finland understöder att länderna på västra Balkan närmar sig EU. Det väsentliga är att länderna själva förbinder sig till integrering med EU och att de uppfyller kriterierna. De länder som ansöker om EU-medlemskap bör förbinda sig till EU:s gemensamma värden och till att agera enligt dem i praktiken. I det rådande säkerhetsläget är samarbetet mellan EU och västra Balkan särskilt viktigt.
 
I fråga om Finlands ansökan om medlemskap i Nato konstaterade minister Tuppurainen att Finland bidrar till stabilitet och säkerhet i det euroatlantiska området. Finland tar ansvar för säkerheten i Europa både nu och som fullvärdig medlem i Nato. Finland fortsätter ge sitt starka stöd till utvecklandet av EU:s försvarssamarbete. Under mötena i Zagreb uttryckte minister Tuppurainen tacksamhet för Kroatiens stöd till Finlands Natomedlemskapsprocess.
 
Kroatien har meddelat att landet har som mål att införa euron vid ingången av 2023. I december antog rådet slutsatser där det konstaterar att Kroatien uppfyller de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av Schengenregelverket. I och med att Kroatien uppfyller kriterierna stöder Finland landets anslutning till såväl euroområdet som Schengenområdet.
 
Minister Tuppurainen och statssekreterare Metelko-Zgombić är kolleger i rådskonstellationen allmänna rådet. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram, EU:s utvidgning och rättstatsfrågor.

Ytterligare information: Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 040 508 6722, statsrådets kansli