Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny allians inledde sitt samarbete genom att diskutera brist på kompetent arbetskraft och gängbrottslighet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.11.2023 15.39 | Publicerad på svenska 17.11.2023 kl. 15.27
Pressmeddelande

Samarbetsgruppen för den strategiska stadsalliansen mellan staten och de sex största städerna samlades på torsdag till sitt första möte i Helsingfors. På agendan för mötet stod principer och mål för allianssamarbetet, brist på kompetent arbetskraft inom småbarnspedagogiken samt ungdomsbrottslighet och gängbildning.

Ordförande för alliansens samarbetsgrupp är statsminister Petteri Orpo. Vice ordförande är kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen. Städerna, det vill säga Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo, företräds av sin borgmästare eller stadsdirektör. Till samarbetsgruppens möten inbjuds också de ministrar och kanslichefer som är relevanta med hänsyn till de ärenden som ska behandlas.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering stärker regeringen stadspolitiken, som bygger på ett jämlikt partnerskap mellan staten och städerna. I regeringsprogrammet ingår två nya modeller för avtalsbaserad verksamhet: en strategisk samarbetsallians och temaspecifika avtal, som för närvarande är under beredning. Dessutom fortsätter regeringen de ekosystemavtal som ingåtts med 18 universitetsstäder och städer med universitetscentra i syfte att stödja uppkomsten av innovationer. Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) fortsätter med sju stadsregioner.

Alliansens mål är att ännu effektivare lösa utmaningar som har att göra med såväl statens som de största städernas arbete. Sådana utmaningar är till exempel tillgången på kompetent arbetskraft och stärkandet av kompetensen. Alliansen bygger på ett etablerat samarbete mellan de sex största städerna som pågått i cirka 20 år.
 
Ytterligare information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, tfn 050 408 4422