Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny handbok: Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.7.2019 15.18
Nyhet

Den nya handboken Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner (HELO) har publicerats i Finlex. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2004, som gavs ut i form av statsrådets principbeslut (justitieministeriets publikation 2004:4). Den nya handboken ska användas av ministerierna vid beredningen av regeringspropositioner.

Kanslichefsmötet godkände den reviderade handboken vid sitt möte den 20 maj 2019. 

Enligt de nya anvisningarna delas motiveringen i regeringspropositioner inte längre in i allmän motivering och detaljmotivering. Också regeringspropositionernas disposition och vissa rubrikmallar har ändrats. Anvisningarna innehåller mallar för tre olika slags propositioner.

De nya anvisningarna ska iakttas vid beredningen av propositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2019. Propositioner som följer de tidigare anvisningarna kan dock lämnas till riksdagen fram till årsskiftet och av särskilt vägande skäl även efter det. De finska och svenska frasmallarna ska användas vid översättning av regeringspropositioner.

Anvisningarna publiceras nu för första gången också på svenska.

Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner på finska och svenska.