Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Ny upplaga av Ministerns handbok har publicerats

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.5.2023 10.42
Pressmeddelande 220/2023
En bild av Ministerns handbok

Statsrådets kansli har publicerat en reviderad upplaga av Ministerns handbok, som är ett omfattande informationspaket om statsrådets verksamhet. Handboken är avsedd som hjälp och stöd för ministrarna i den kommande regeringen och för deras medarbetare, men den innehåller mycket information om statsrådets verksamhet och praxis också för andra intresserade.

Ministerns handbok innehåller information om statsrådets organisation och verksamhet. I handboken redogörs det för den roll som en minister har som medlem av statsrådet, för ministerns deltagande i beredningen av ärenden och beslutsfattandet, för ministerns deltagande i riksdagens arbete och för ministerns ansvar.

Handboken innehåller också beskrivningar av statsrådets viktigaste beredningsprocesser och av statsrådets och riksdagens samarbete. Därtill presenteras Europeiska unionen, internationell verksamhet och ministerns roll i dessa. Handboken innehåller också information om stödtjänster och säkerhetsarrangemang som är förknippade med ministeruppdraget och om ställningen för statssekreterarna som utses för ministerns mandatperiod och ministerns specialmedarbetare.

Den föregående upplagan av Ministerns handbok är från 2019. Handboken har nu uppdaterats och utvecklats. Vid uppdateringen har man beaktat de ändringar som gjorts i lagstiftning och beredningspraxis sedan den senaste upplagan.

Till exempel avsnittet om beredskap och verksamheten vid störningar och kriser har reviderats. I handboken ingår också ett nytt avsnitt om det internationella säkerhets- och försvarssamarbetet. Även rättsstatsprincipen, god förvaltning, korruptionsbekämpning och tjänstemannaetik lyfts fram mera i den nya upplagan. I handboken redogörs det också för visselblåsarlagen och lagen om öppenhetsregistret, som har stiftats sedan den senaste upplagan publicerades.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Pietarinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 354, statsrådets kansli