Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ägarstyrningsministern: Veikkaus bör vara varsam med sina upphandlingar

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.5.2020 14.00 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 18.49
Pressmeddelande 330
Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen har låtit göra en extern oberoende juridisk bedömning av den upphandlingshelhet som gäller förlängning av Veikkaus Ab:s spelmotorkontrakt. Bolagets upphandlingsbeslut behandlades i Yles granskande program MOT den 27 januari 2020. Minister Tuppurainen begärde redan tidigare en utredning i ärendet av bolagets styrelse. Denna utredning publicerades den 20 februari 2020.

År 2018 ändrade Veikkaus ett kontrakt som gäller bolagets centralspelsystem utan att konkurrensutsätta kontraktsändringen. Statsrådets kanslis oberoende utomstående juridiska rådgivare, advokatbyrån Bird & Bird, bedömde lagenligheten hos Veikkaus beslut med avseende på upphandlingslagen samt i behövlig mån Veikkaus styrelses verksamhet i ljuset av bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I sin egen redogörelse för ändringen av spelmotorkontraktet åberopade Veikkaus den rättsliga grund för ändring av kontrakt enligt upphandlingslagen som gäller kompletterande arbeten eller tjänster. Enligt den utomstående rådgivarens rapport är det på grundval av de lämnade uppgifterna möjligt att tillämpa denna grund, och således har Veikkaus kunnat stödja sig på en sådan tolkning i sitt beslutsfattande.

Rådgivaren konstaterar att upphandlingslagen, som trädde i kraft 2017, fortfarande är rätt ny och att tolknings- och tillämpningspraxis i fråga om bestämmelserna om ändring av kontrakt fortfarande håller på att ta form. När beslutet fattades 2018 fanns det ännu inga rättsfall i Finland som skulle ha haft samband med denna rättsliga grund. Om villkoren för upphandlingslagens ovannämnda rättsliga grund har uppfyllts kan bolagets styrelse inte anses vara ansvarig för ett förfarande som strider mot upphandlingslagen.

”Alla statsägda bolag förutsätts agera öppet och transparent. Jag uppmanar Veikkaus att vara varsam med sina upphandlingar. Utgångspunkten är att upphandlingarna konkurrensutsätts eller att det i enlighet med försiktighetsprincipen publiceras en annons om direktupphandling eller en annons om ändringar i upphandlingskontraktet. Det här gäller också i fall där kravet på konkurrensutsättning lämnar rum för tolkning”, fastställer ägarstyrningsminister Tuppurainen.

Staten som ägare anser att det är viktigt att i enlighet med upphandlingslagens syfte öka konkurrensen på marknaden.

”Veikkaus bör fortsätta att planmässigt konkurrensutsätta sina upphandlingar. I överensstämmelse med det här kommer den helhet som nu har granskats att konkurrensutsättas 2024”, säger minister Tuppurainen.

Ägarstyrningen lät göra en extern oberoende utredning för eget bruk till stöd för det ägarpolitiska beslutsfattandet. Det är Konkurrens- och konsumentverket som övervakar att upphandlingslagen iakttas.

Ytterligare information: Olli Koski, statssekreterare, [email protected], tfn 050 541 9645, Esko Pyykkönen, finansråd, [email protected], tfn 050 325 4822 och Emilia Tervonen, specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med ministern), [email protected], tfn 050 552 0676