Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Östersjöländerna intensifierar energisamarbetet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.8.2022 19.56 | Publicerad på svenska 31.8.2022 kl. 10.14
Pressmeddelande
Kokoukseen osallistuneet pääministerit ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yhteiskuvassa
Bild: Prime Minister's Office, Denmark

Östersjöstaterna har för avsikt att börja använda mångdubbelt så mycket havsbaserad vindkraft som de gör nu och även i övrigt främja produktionen av förnybar energi. Också energidistributionsnätet mellan länderna utvecklas i syfte att trygga energiförsörjningen. Östersjöländerna enades om fördjupat samarbete när de samlades till Danmarks statsministers arbetsbostad Marienborg för ett toppmöte om energitrygghet tisdagen den 30 augusti. Statsminister Sanna Marin företrädde Finland vid mötet.

Toppmötet fördömde Rysslands invasion av Ukraina och användningen av energi som vapen mot hela Europa. Mötet framhöll vikten av att göra Europa mer självförsörjande i fråga om energi och av att så snabbt som möjligt fasa ut rysk energi. De länder som deltog i mötet förband sig till ett intensivt samarbete också på politisk nivå för att målet ska kunna nås. Frågan kommer även att tas upp vid höstens EU-möten.

”Rysslands grymma invasion av Ukraina påverkar oss på många sätt. Ryssland använder energi som ett sätt att utöva påtryckning mot våra samhällen. Europa måste så snabbt som möjligt frigöra sig från beroendet av rysk energi. Vi är på väg mot det målet. Finland har redan brutit sina band till ryskt kol, rysk olja och gas från ryska gasledningar”, sade statsminister Marin.

”Dagens möte är viktigt, eftersom vi står inför en gemensam energiutmaning i Europa och kan åstadkomma en förändring tillsammans. Energikrisen visar att Europa behöver strategisk autonomi också med tanke på energi. Vi kan inte vara beroende av auktoritära länder när det gäller produkter och energi som är viktiga för våra nationers och medborgares säkerhet”, konstaterade statsminister Marin.

I toppmötets slutdokument ingår flera ambitiösa mål, till exempel gällande ökad produktion av havsbaserad vindkraft i Östersjöregionen. Målet är att produktionen före 2030 ska bli sju gånger så stor som den är nu.

Finland hör till de ledande länderna i världen när det gäller att utnyttja förnybara energikällor och särskilt bioenergi. I Finland täcker förnybara energikällor över 40 procent av den slutliga energianvändningen. I enlighet med den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 är målet att öka användningen av förnybar energi så att andelen förnybar energi överstiger 50 procent av den slutliga energianvändningen under 2020-talet.

I tisdagens energitoppmöte som Danmark stod värd för deltog Danmarks och Finlands statsministrar, Estlands, Lettlands, Litauens och Polens premiärministrar, företrädare för Tysklands förbundskansler och Sveriges statsminister, Europeiska kommissionens ordförande och flera länders energiministrar.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli