Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Antti Rinnes tal vid 100-årsjubileet för regeringsformen för Finland 10.9.2019

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.9.2019 12.32 | Publicerad på svenska 10.9.2019 kl. 13.06
Tal

(Med reservation för ändringar)

Ärade talman,

republikens president,

riksdagsledamöter,

ärade gäster,

bästa finländare!

Det är en stor glädje och ära att få fira den hundraåriga regeringsformen för Finland i riksdagen, den viktigaste platsen för vår republik och demokrati.

Ungefär en kilometer härifrån finns en gata som man till vardags inte nödvändigtvis kopplar till den finska rättsstaten och vår grundlags uppkomst.

Leo Mechelin, som gatan är uppkallad efter, hann avlida tre år innan Finland blev självständigt, men med sitt arbete bidrog han till att lägga grunden för vår republikanska regeringsform. Mechelin är inte så känd som han var under sin livstid, eller som man kunde förvänta sig med tanke på hans insatser.

Inför Mechelins begravning skrev Eino Leino en dikt, ”Kansalaisseppel”, som innehåller följande versrader:

“Pystynä kulki hän: tiensä ja määränsä tiesi,
kaiutti kansansa oikeutta kuin jalopeura;
kunnian soi hälle ystävä kuin vihamiesi,
kolme miljoonaa oli sankarin seura.”

(I fri översättning:

”Rakryggad gick han: visste sin väg och sitt mål,

förkunnade folkets rätt som ett lejon;

ärades av både vän och fiende,

tre miljoner var hjältens följe.”)

Leino skildrar Mechelins betydelse för sina samtida, för de människor som drömde om ett självständigt och fritt land. I dikten, som Leino skrev år 1914, beskrevs finländarna ännu som ett förtryckt folk och Mechelin som statsman.

Mechelin efterlämnade ett levande arv som ledsagade Finland mot frihet och hjälpte landet att bli en demokratisk rättsstat.

Jag har glädjen att berätta att statsmakten medverkar till att ge ut Mechelins samlade verk, vilket förhoppningsvis också leder till att allmänheten får bättre kännedom om denna pionjär för vår demokrati, vår rättsstat och vår regeringsform.

Ärade talman!

Vägen till en västlig rättsstat har varit betydligt längre än vägen från Mechelingatan till Arkadiabacken.

Vi har att tacka alla dem som under det gångna århundradet arbetat i denna sal för att regeringsformen för Finland inte blev ett så kallat savolaxiskt projekt – ett projekt som är klart bara man skulle komma igång.

Just det praktiska tillämpandet krävde enormt mod.

Mod att försvara demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Mod att avvärja de krafter som hotade vår demokrati.

Det är inte för intet som vi med tacksamhet och stolthet talar om våra krigsveteraner, som säkrade Finlands självständighet såväl vid krigsfronten som på hemmafronten. Vi har mycket att tacka dem för.

Vi är samtidigt också tacksamma mot den finländska demokratins veteraner som försvarade rättsstaten och vars och ens rätt att vara en jämlik medborgare – att få delta, påverka och rösta.

Tacksamma mot dem som formade och möjliggjorde den regeringsform som vi i dag firar.

Ärade talman!

Vår framstegsvänliga regeringsform har gett oss många möjligheter.

En fortgående demokratiutveckling.

Medborgerliga och mänskliga rättigheter som systematiskt förbättras.

En rättsstat i väst som skyddar den enskilda människan och tillförsäkrar henne frihet.

En välfärdsstat som alltid har utgått från idén att ingen ska behöva vara rädd för att misslyckas och att ett misslyckande inte fråntar oss möjligheten att lyckas senare.

Ett samhälle som hör till de allra tryggaste i världen.

Vi har orsak att vara mycket stolta över allt detta. Stolta – och samtidigt medvetna om att inget är en självklarhet.

Den tidigare införda allmänna och lika rösträtten var ett av det progressiva tänkandets största framsteg och en viktig etapp som gjorde det möjligt för det finländska samhället att utvecklas med stormsteg.

Genom finländarnas beslut, oberoende av förmögenhet eller bakgrund, har vi utvecklat Finland till ett samhälle som möts av beundran runt om i världen.

Trots att vi har våra problem och vardagen fortfarande är alltför tung för många människor, betraktas vi som världens lyckligaste folk.

Många andra samhällen har just oss som förebild. Det beror kanske på att vi aldrig har stått och stampat på samma ställe, utan vi har siktet inställt på framtiden och strävar framåt. Mot ett rättvisare och bättre samhälle.

Det kan också bero på att vi på typiskt finländskt vis inte stoltserar med det vi åstadkommit, utan är stolta i våra stilla sinnen.

Ärade talman!

Fastän vi i dag firar vår hundraåriga regeringsform, blickar vi starkt framåt.

Tack vare tidigare generationers arbete, Leo Mechelin och många andra, är vårt arbete i dag lättare. Vår ärorika historia lyser upp vår framtid och ger oss dessutom en grund och riktlinjer att bygga på.

Som ett exempel ska jag nämna statsminister Rafael Paasios fina ord:

”Om du inte är säker på hur du ska handla, var alltid på den svagares sida.”

Statsminister Paasios uttalande torde vara avsett som ett råd till politiker, men lika gärna skulle det kunna beskriva syftet med Finlands regeringsform eller grundlag.

Att varje människa och individ ska skyddas. Att vars och ens frihet ska tryggas.

Ärade talman,

ärade republikens president,

ärade riksdagsledamöter!

Här i Finland har vi vant oss vid den västerländska demokratins och rättsstatens grundläggande värden. Mänskliga rättigheter, oberoende domstolar, yttrande- och pressfrihet samt odelbart människovärde.

Vi måste dock komma ihåg att dessa saker aldrig har varit en självklarhet. Inte år 1919 och inte år 2019.

Det ligger på vårt ansvar att försvara dessa värden varje dag.

Det finns de som vill attackera demokratin och rättsstaten. Det ska vi ha nolltolerans mot. Den riktlinjen följer vi i Finland, i Europa och internationellt.

Varför det?

Eftersom angrepp mot demokratin och rättsstaten framför allt är angrepp mot folket, människorna.

Vi har blivit utsatta för angrepp förut, men varje gång har denna sal gjort sin uppgift och försvarat den finländska demokratin.

Och det gör vi även i framtiden, eftersom det är vår uppgift.

Eftersom vi vet vad som skulle hända med människorna om rättsstatsprincipen inte längre fanns.

Inget bra alls.

Därför ska vi beslutsfattare som utsetts av folket komma ihåg följande:

Om vi inte är säkra på hur vi ska handla, låt oss alltid försvara demokratin och rättsstaten.

Av den enkla anledningen att vi då alltid är på individens och frihetens sida.

Precis som vår hundraåriga regeringsform.