Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Antti Rinnes tal till republikens president 10.12.2019

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.12.2019 16.16
Tal 658/2019

Herra tasavallan presidentti, ​ärade republikens president!

När ni i juni i år utnämnde regeringen framförde jag att vår viktigaste uppgift är att undanröja ojämlikhet, arbeta för rättvisa, begränsa klimatförändringen och satsa på framtidsreformer och investeringar inom kompetens och utbildning.

Vi gick genast från ord till handling. Vi började bereda beslut som borgar för en bättre morgondag för finländarna.

Finland axlade det viktiga uppdraget som ordförande i Europeiska unionens råd. Ministrarna har arbetat hårt, likaså tjänstemannakåren.

Jag vågar påstå att EU:s medlemsländer har varit nöjda med att just Finland har varit ordförandeland i en tid då det krävs stabilitet och pragmatism i Europa. Vi har skött vårt jobb väl, och jag är fullständigt övertygad om att den nya regeringen kommer att fortsätta på samma linje.

Här i Finland har vi skapat och tillämpat en gemensam framtidslinje. Vi har byggt ett Finland som inte utgår från vi och dem, utan endast ett gemensamt vi.

De första viktiga besluten har nu fattats. Människorna – alltså de som politiken är till för – kommer nästa månad att lägga märke till beslutens positiva verkningar. Mer pengar på bankkontot. Mer pengar för utbildning. Mer stöd och trygghet.

Vi har fattat beslut som stärker välfärdsstaten – världens bästa samhällsmodell. Vi har styrts av rättvisa och av övertygelsen om att en hållbar ekonomi kan uppnås endast om man samtidigt satsar på social och ekologisk hållbarhet.

Det är en ansvarsfull och klok politik.

Det är framtidspolitik med stort F.

Jag tackar var och en av ministrarna i regeringen för det arbete ni utfört. Ni har arbetat för finländarnas bästa. Ni har representerat Finland i Europa och ute i världen. Jag har varit stolt över er.

I detta sammanhang vill jag framföra ett varmt tack till tjänstemännen, medarbetarna, vaktmästarna, kökspersonalen och servitörerna, chaufförerna, polisen och säkerhetspersonalen för ert arbete för fosterlandet. Utan er hade regeringen inte kunnat utföra sitt arbete.
 

Avslutningsvis vill jag säga en liten sak.

Förändringar utgår alltid från oss själva, men jag vill påminna om att förändringar görs för människorna. Därför önskar jag att vi i politiken kommer ihåg hur viktigt det är att alltid ha medmänniskorna i åtanke.
Så låt oss vara som folk.
Jag önskar den nya regeringen lycka och framgång. Programmet är utmärkt, och det är också de som har utformat det.

Ärade republikens president, på den avgående regeringens vägnar vill jag tacka er för ett gott samarbete.

Antti Rinne Rinteen hallitus regeringen