Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Marin träffade premiärminister Ratas och president Kaljulaid

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.1.2020 18.30 | Publicerad på svenska 10.1.2020 kl. 19.06
Pressmeddelande 10/2020

Statsminister Sanna Marin avlade sitt första arbetsbesök i Estland i dag den 10 januari. Hon träffade sin kollega premiärminister Jüri Ratas och avlade också en artighetsvisit hos president Kersti Kaljulaid.

Statsminister Marin och premiärminister Ratas diskuterade Finlands och Estlands samarbetsprojekt särskilt inom digitaliseringen, energisektorn samt transportsektorn och utvecklingen av de centrala europeiska transportnäten.

”Jag är glad att vårt välfungerande samarbete också syns i vardagen. Utvecklandet av gemensamma digitala tjänster öppnar nya möjligheter. Ett bra exempel är införandet av e-recept för finska och estniska medborgare över landsgränserna”, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin lyssnade med intresse på Estlands första erfarenheter av landets icke-permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd. När det gäller internationella frågor uppmärksammades även den oroväckande utvecklingen av läget i Mellanöstern.

”Säkerheten för de internationella fredsbevarande trupperna måste tryggas. Målet ska vara att lugna ned situationen och skapa en dialog mellan parterna”, konstaterade statsminister Marin.

Statsminister Marin och premiärminister Ratas utbytte också åsikter om Ryssland och Ukraina. De konstaterade att det är väsentligt att Minskavtalen genomförs fullt ut innan det kan ske någon betydande förändring i relationerna med Ryssland.

Också miljöskyddets betydelse för Östersjön och den arktiska regionen togs upp vid mötet.

”Vi vill främja EU:s ambitiösa klimatpolitik, och här ser jag fram emot ett gott samarbete med Estland och andra likasinnade länder”, sade statsminister Marin.

Miljöfrågor och klimatpolitik stod också på agendan för statsminister Marins och president Kersti Kaljulaids enskilda möte.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli