Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marins specialmedarbetare har utnämnts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.12.2019 13.20
Pressmeddelande 679/2019

Statsminister Sanna Marin har utsett Henrik Haapajärvi, Matti Niemi, Tuulia Pitkänen, Pirita Ruokonen, Dimitri Qvintus, Joonas Rahkola och Lauri Voionmaa till sina specialmedarbetare. Jari Luoto fortsätter som statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden.

Henrik Haapajärvi är statsministerns politiska specialmedarbetare och sekreterare för SDP:s regeringsgrupp.

Haapajärvi arbetade som Marins specialmedarbetare vid kommunikationsministeriet. Tidigare har han varit bland annat närings- och miljöpolitisk sakkunnig hos Fackförbundet Pro. Haapajärvi är studerande i förvaltningsvetenskaper.

Matti Niemi är statsministerns specialmedarbetare i EU-ärenden.

Senast har Niemi arbetat som Europaminister Tytti Tuppurainens specialmedarbetare och före det som Europaparlamentsledamot Miapetra Kumpula-Natris assistent. Han har också arbetat som Antti Rinnes och Jutta Urpilainens specialmedarbetare vid finansministeriet och som lobbykonsult. Niemi har en politices magisterexamen.

Tuulia PitkänenTuulia Pitkänen är statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden.

Hon har arbetat som specialmedarbetare till statsminister Rinne, som generalsekreterare för Unga europeiska socialdemokrater i Bryssel, som politisk assistent i Socialdemokratiska riksdagsgruppen, som ledamotsassistent och med olika uppgifter inom studentrörelsen. Pitkänen studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Dimitri Qvintus är statsministerns specialmedarbetare med ansvar för medierelationer.

Qvintus har tidigare arbetat som statsminister Rinnes specialmedarbetare, som specialmedarbetare till riksdagens talman, som kommunikationsansvarig för och politisk rådgivare till SDP:s ordförande, som finansministerns specialmedarbetare och som kommunikationsansvarig för Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Han har också arbetat som röstskådespelare. Qvintus har en journalistutbildning.

Joonas RahkolaJoonas Rahkola är statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare.

Han innehade denna uppgift också i statsminister Rinnes stab. Rahkola har arbetat som ekonomisk expert i Socialdemokratiska riksdagsgruppens gruppkansli och som chef för riksdagsgruppens enhet för finanspolitik. Han har också varit finansministerns specialmedarbetare och ekonomisk expert på FFC. Rahkola är politices magister.

Pirita RuokonenPirita Ruokonen är statsministerns specialmedarbetare med ansvar för kommunikation och samordning av regeringsgruppernas kommunikation.

Hon arbetade tidigare vid kommunikationsministeriet som minister Marins specialmedarbetare med ansvar för medierelationer och kommunikation. Ruokonen har också arbetat som projektchef på Cloubi Ltd. Hon är filosofie magister.

Lauri Voionmaa är statsministerns specialmedarbetare i internationella ärenden. Han innehade denna uppgift också i statsminister Rinnes stab. Voionmaa har tjänstgjort vid utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands och arbetat med bland annat Nato-, EU- och Afrikafrågor. Tidigare har han arbetat vid justitieministeriet. Senast har Voionmaa ansvarat för politiska frågor mellan Finland och Förenta staterna i uppdraget som ambassadråd. Voionmaa har studerat i Frankrike, Storbritannien och Belgien. Han är utbildad jurist som specialiserat sig på EU-rätt (LL M, College of Europe, Brygge).

Jari Luoto fortsätter som statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden

Jari Luoto bistår statsministern i EU-ärenden i egenskap av understatssekreterare för EU-ärenden. Han tjänstgjorde i samma uppgift i Rinnes regering. Tidigare har Luoto varit bland annat chef och biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat, statsministerns rådgivare i EU-ärenden, Östersjöambassadör och utrikesministerns specialmedarbetare samt ambassadör i Brasilien och Schweiz. Senast har han arbetat som internationell koordinator för nätverket mot nukleär terrorism, som leds av Förenta staterna och Ryssland. Luoto är utrikesråd och magister i samhällsvetenskaper.


Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 050 339 2604

Bilder på statsministerns medarbetare finns i statsrådets bildbank.