Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Rinne diskuterade med blivande EU-ledare i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.11.2019 16.19
Pressmeddelande 598/2019

EU:s klimatarbete och nästa fleråriga budgetram var centrala samtalsämnen när statsminister Antti Rinne träffade Europeiska rådets blivande ordförande Charles Michel och Europeiska kommissionens blivande ordförande Ursula von der Leyen i Bryssel måndagen den 18 november.

”Diskussionerna med Europeiska rådets och kommissionens blivande ordförande var mycket givande. Vi kom överens om åtgärder som vi tillsammans kan vidta för att främja EU:s klimatarbete på ett så effektivt sätt som möjligt. Unionen måste så snart som möjligt enas om en långsiktig klimatstrategi och sträva efter klimatneutralitet före 2050”, konstaterade statsminister Rinne i Bryssel.

”Omställningen till en grön ekonomi bör ske på ett socialt balanserat och rättvist sätt, så som Europeiska rådet konstaterade i oktober. Som ordförande i Europeiska unionens råd är Finland fortfarande berett att arbeta intensivt för att EU-länderna ska nå samförstånd, och för att det ska vara ekonomiskt möjligt för alla EU-länder att så snabbt som möjligt övergå till koldioxidsnål produktion”, fortsatte statsminister Rinne. 

Unionens klimatåtgärder ska diskuteras vid Europeiska rådets möte i december. EU-ländernas stats- och regeringschefer fortsätter då också förhandlingarna om unionens nästa fleråriga budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027. Det finska ordförandeskapet har aktivt bidragit till att enighet om budgetramen nås inom den tidsram som Europeiska rådet fastställt.

”Vi överlämnar det utkast till avtal som Finland har sammanställt, den så kallade förhandlingsboxen, före toppmötet i december. Utkastet innehåller både ett förslag till den totala nivån på budgetramen och förslag till ett flertal detaljer. De slutliga förhandlingarna förs utifrån det. Beslut om tidsramen fattas av Charles Michel, som tillträder posten som Europeiska rådets ordförande vid ingången av december”, sade statsminister Rinne.

Statsminister Rinne träffade också Jutta Urpilainen, som är nominerad till posten som EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap, och Valdis Dombrovskis, som är nominerad till posten som vice ordförande för den nya kommissionen. Med dem diskuterade statsministern den nya kommissionens arbetsprogram. Dessutom var ett ökat och mångsidigare samarbete mellan EU och Afrika ett framträdande tema i diskussionen med Urpilainen. Med Dombrovskis diskuterade Rinne å sin sida Europeiska bankunionens utveckling och ekonomiskt stöd till hållbar tillväxt som främjar klimatarbetet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli