Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Rinne: Finland ambitiös EU-ordförande

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.7.2019 11.39 | Publicerad på svenska 17.7.2019 kl. 13.50
Pressmeddelande
Pääministeri Antti Rinne ja Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli

Som ordförande i Europeiska unionens råd kommer Finland att vara ambitiöst, förhålla sig konstruktivt och praktiskt till samarbete och stärka de gemensamma värderingarna. Statsminister Antti Rinne berättade om Finlands arbetssätt och mål under Europaparlamentets plenum i Strasbourg onsdagen den 17 juli.

”EU:s framtid ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Sloganen för vårt ordförandeskap sammanfattar vårt mål väl: Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”, sade statsminister Rinne.

Statsministern framhöll att EU bör ta en stark och global ledarroll när det gäller att bekämpa klimatförändringen.

”För Europeiska unionen betyder klimatledarskapet att vi förbinder oss till koldioxidneutralitet före 2050. Målet är att Europeiska rådet ska kunna enas om de centrala elementen i denna plan före utgången av 2019. Vi måste bland annat främja sysselsättning med hjälp av bioekonomi och cirkulär ekonomi.
På detta sätt gör vi EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt inkluderande koldioxidsnåla ekonomi”, sade statsminister Rinne.

Rinne lyfte också fram vikten av övergripande säkerhet, gemensamma värderingar och rättsstatlighet.

”Att man förbinder sig till de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen är en förutsättning för EU-medlemskap. De här värderingarna hänger ihop. De är hörnstenarna i all EU:s verksamhet. Men de är inte bara värderingar, de är också europeiska realiteter. Och tack vare dessa värderingar är de europeiska samhällena tryggare och mer välmående än samhällen någon annanstans i världen”, sade statsminister Rinne.

Under sitt besök förhandlar statsminister Rinne och Europaminister Tytti Tuppurainen också med Europaparlamentets nyvalda talman David-Maria Sassoli och träffar finländska Europaparlamentariker.

Europaminister Tuppurainen kommer under Finlands EU-ordförandeskap att vara den primära representanten för Europeiska unionens råd i Europaparlamentet. På onsdagen höll hon två inlägg för rådets del under parlamentets plenum, ett om det humanitära läget på Medelhavet och ett om ren luft i europeiska städer.

Statsministerns tal i sin helhet

Ytterligare information gällande statsministern: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Ytterligare information gällande Europaministern: Satu Keskinen, enhetschef, tfn 0295 160 302, och Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Presskonferensen, statsministerns och Europaministerns tal kan ses på webben i direktsändning eller senare. Ytterligare information.

Europaparlamentets audiovisuella material för media.

Fotografier för media.

Antti Rinne