Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Rinne besöker Moskva

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.11.2019 12.00
Pressmeddelande 601/2019

Statsminister Antti Rinne träffar Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev i Moskva den 25 november. Statsminister Rinne och premiärminister Medvedev ska diskutera ländernas bilaterala relationer, handel och miljöfrågor. Statsminister Rinne redogör dessutom för resultaten av Finlands EU-ordförandeskap.

På mötets agenda står också skogssamarbetet mellan Finland och Ryssland, trafik- och transportfrågor samt frågor som rör den ryska avfallshanteringssektorn. Därtill diskuterar Rinne och Medvedev aktuella internationella frågor.

I resan till Moskva deltar också kommunikationsminister Sanna Marin och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare, tfn 050 421 0422