Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Sipilä och minister Berner deltar i det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi i Stockholm

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.11.2016 14.07 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 15.56
Pressmeddelande 474/2016

Statsminister Juha Sipilä deltar i det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi i Stockholm tisdagen den 8 november. I samband med forumet har statsminister Sipilä ett enskilt möte med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Temat för årets strategiforum är en framtidsvision för Östersjöregionen 2030. Statsminister Sipilä kommer att hålla ett anförande vid invigningen av forumet. Forumet ordnas årligen för att stödja uppföljningen och utvecklingen av genomförandet av Östersjöstrategin. EU godkände 2009 strategin för Östersjöregionen som unionens första makroregionala strategi. De tre huvudmålen i strategin är att bevara havsmiljön, förena regionen och öka välståndet.

Statsministrarna Sipilä och Löfven kommer vid sitt möte att diskutera Finlands och Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete, aktuella EU-frågor och bioekonomi. Under sitt besök kommer statsminister Sipilä även att träffa Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

Kommunikationsminister Anne Berner deltar i strategiforumet den 9 november. Minister Berner kommer att närvara vid ett seminarium om hållbar sjöfart och delta i en diskussion om samarbetet för att utveckla de delar av det transeuropeiska TEN-T-stomnätet som berör Östersjöländerna.

Under sitt besök i Stockholm ska minister Berner även delta i ett möte mellan de nordiska trafikministrarna och Nordiska rådet. Trafikministermötet kommer att behandla de enskilda ländernas och Nordiska rådets trafikpolitiska prioriteringar samt skissera upp situationen för trafiknäten 2050.

Ytterligare information: Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, och när det gäller mediearrangemangen Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli