Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Sipilä och president Anastasiádis: Färdplan för hur Finland och Cypern ska skapa närmare relationer

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.12.2018 15.29 | Publicerad på svenska 17.12.2018 kl. 15.06
Pressmeddelande 614/2018

Klimatförändringen och andra frågor som är aktuella under Finlands EU-ordförandeskap samt försöket att återförena Cypern var viktiga teman när statsminister Juha Sipilä träffade Cyperns president Nikos Anastasiádis i Nikosia på Cypern. Ledarna beslutade också främja relationerna mellan länderna och kom överens om en färdplan genom vilken samarbetet mellan de olika sektorerna kan fördjupas.

”Vi är ense med president Anastasiádis om att klimatförändringen är en av de största utmaningarna som Europa måste lösa. Följderna av den globala uppvärmningen kan ses alltför tydligt också på Cypern. Finlands kompetens i klimatfrågor värdesätts, och vi kom överens om att vi kommer att intensifiera samarbetet på denna sektor. Finland och Cypern har redan samarbete med anknytning till bekämpningen av klimatförändringen, men det kommer att utökas. Till exempel inrättas med EU-finansiering på Cypern ett center som ska bevaka klimatförändringen i östra Medelhavet, och det centret kommer att samarbeta med Helsingfors universitet”, berättade statsminister Sipilä.

I likhet med Finland stöder också Cypern starkt att EU:s försvarssamarbete utvecklas samt att beredskap på hybridhot skapas.   Cypern är den senaste staten som har anslutit sig till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, som är beläget i Helsingfors.

Statsminister Sipilä och president Anastasiádis diskuterade också andra teman under Finlands EU-ordförandeskap, såsom EU:s kommande budgetram samt migrationsströmmen. Främjandet av jordbruket och kohesionspolitiken hör också till ländernas gemensamma intressen. För Cypern vore det viktigt att man effektivare kunde ingripa i de underliggande skälen till migrationen och att man inom EU kunde komma överens om en gemensam asylpolitik. I relation till folkmängden är Cypern det EU-land som fått ta emot flest asylsökande.

Statsminister Sipilä och president Anastasiádis diskuterade vidare relationen mellan EU och Turkiet samt Cypernfrågan.

”President Anastasiádis berättade om ett försök att på nytt inleda förhandlingar om en återförening av Cypern. Frågan var synnerligen aktuell, eftersom han just före mig hade träffat Jane Holl Lute, representant för FN:s generalsekreterare”, berättade statsminister Sipilä.

FN-ledda förhandlingar mellan det grekcypriotiska och det turkcypriotiska samfundet strandade sommaren 2017. Finland stöder fortfarande en federationsmodell för de två samfunden för att förena ön.

”Finland har också ett eget fredsmedlingsprojekt på Cypern, som bygger en bro mellan grekcyprioterna och turkcyprioterna genom att stöda start-up -företag, som samarbetar över gränsen”, berättade statsminister Sipilä.

Foton

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli