Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Sipilä diskuterade med Sloveniens och Nederländernas premiärministrar om EU:s framtid

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.2.2019 14.28
Pressmeddelande 99/2019

Statsminister Juha Sipilä träffade Sloveniens premiärminister Marjan Sarec och Nederländernas premiärminister Mark Rutte i dag den 19 februari. Vid båda mötena i statsministerns tjänstebostad diskuterades prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap, EU:s framtidsarbete och främjandet av cirkulär ekonomi.

Att färdigställa den kommande budgetramen, att hitta en övergripande lösning i fråga om hanteringen av migrationen och att utveckla Ekonomiska och monetära unionen EMU är några av de viktigaste frågorna på EU:s agenda under Finlands EU-ordförandeskap. Under sin ordförandeskapsperiod kommer Finland dessutom att fokusera på fördjupandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, utvecklandet av EU:s inre marknad och åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Finland arbetar målmedvetet för dessa gemensamma mål.

”Det här var ett bra tillfälle att diskutera med likasinnade EU-länder och att stärka vår beredskap inför vår tredje ordförandeskapsperiod i juli. Allt starkare bilaterala förbindelser med de olika EU-länderna och en gemensam lägesbild för hela EU skapar en god grund för ett fungerande och verkningsfullt ordförandeskap. Det är också klart att vi endast genom ett starkt och enhetligt EU kan svara mot de kommande årens stora utmaningar, till exempel klimatförändringen och migrationsströmmarna”, sade statsminister Sipilä.

Ytterligare ett viktigt tema vid dagens möten var cirkulär ekonomi, en fråga som Finland, Slovenien och Nederländerna arbetar aktivt för.

”Vårt gemensamma mål är att främja övergången till en cirkulär ekonomi både i våra hemländer och på EU-nivå. Finland kommer att publicera en uppdaterad plan för övergång till en cirkulär ekonomi i mars. Vi är mycket intresserade av att fortsätta att samarbeta med båda länderna och av att fördjupa vårt samarbete på det här området”, konstaterade statsminister Sipilä.

Dagens möten var ett led i en serie av möten som lägger grunden för Finlands EU-ordförandeskap. Statsminister Sipilä kommer att träffa alla EU-länders stats- eller regeringschefer innan Finland inleder sitt ordförandeskap.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 380, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli