Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Rinne och Tjeckiens premiärminister Babiš diskuterade energi- och klimatfrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.9.2019 11.25
Pressmeddelande 485

EU:s aktuella klimat- och energifrågor stod i fokus vid statsminister Antti Rinnes och Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš bilaterala sammanträde i Prag den 30 september. Statsminister Rinne och premiärminister Babiš främjade också de ekonomiska förbindelserna mellan sina länder samt diskuterade utvecklandet av EU:s inre marknad och andra aktuella EU-ärenden.

”Målet för Finlands EU-ordförandeskap är att Europeiska rådet i december kommer överens om att EU ska vara klimatneutralt före 2050. Till exempel inom energipolitiken söker vi lösningar som alla EU-länder kan godkänna. Övergången från kol och andra fossila bränslen till hållbara energiformer är en utmaning för oss alla”, berättade statsminister Rinne efter sitt möte med premiärminister Babiš.

”Inom kärnenergisektorn fungerar samarbetet mellan Finland och Tjeckien bra. Vi konstaterade att också cirkulär ekonomi kan innebära samarbetsmöjligheter som stöder kampen mot klimatförändringar”, fortsatte statsminister Rinne.

Vid sammanträdet framhävdes också behovet att stärka EU:s inre marknad och säkerställa att världshandeln fungerar smidigt och avtalsbaserat.

Statsminister Rinne och premiärminister Babiš diskuterade också flera frågor som ska behandlas vid Europeiska rådets oktobermöte, det vill säga den kommande fleråriga budgetramen, EU:s utvidgning och brexit. Ministrarna diskuterade även andra aktuella EU-ärenden, bland annat migration och rättsstatsprincipen.

”Premiärminister Babiš ville höra om de praktiska arrangemangen för Finlands EU-ordförandeskap, eftersom Tjeckien tar över ordförandeskapet sommaren 2022. Tjeckien är då ordförande för andra gången”, konstaterade statsminister Rinne.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli