Statsrådet och ministerierna Media

Statsminister Rinne och premiärminister Medvedev träffades i Moskva

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.11.2019 17.18 | Publicerad på svenska 26.11.2019 kl. 11.02
Pressmeddelande 614/2019

Statsminister Antti Rinne träffade Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev i Moskva måndagen den 25 november, för första gången under sin period som statsminister. Ministrarna diskuterade internationella relationer. Statsminister Rinne konstaterade att relationerna mellan länderna är så goda som de under rådande omständigheter kan vara.

När det gäller konflikten i Ukraina betonade statsminister Rinne att Ryssland har en central roll i att lösa den.

”Rysslands roll är avgörande när det gäller att lösa konflikten i Ukraina. Relationerna mellan EU och Ryssland kan normaliseras endast om Minskavtalen genomförs fullt ut. Vi accepterar inte ockupationen av Krim. Finland står helt bakom EU:s politik och vi har varit med om att besluta om den”, betonade statsminister Rinne.

Rinne och Medvedev diskuterade också Finlands och Rysslands bilaterala relationer och miljöfrågor.

”Tillsammans kan vi åstadkomma mycket i miljöfrågor. Vi diskuterade konkreta åtgärder med anknytning till Parisavtalet, och jag berättade också om det toppmöte om Östersjön som jag har under planering”, sade statsminister Rinne.

I samband med Finlands och Rysslands ekonomiska relationer diskuterade ministrarna också utvecklandet av företagsklimatet i Ryssland.

”Ryssland är en viktig marknad för många finländska företag. Vi har mycket kunnande till exempel när det gäller hantering av industriavfall och behandling av avloppsvatten”, sade statsminister Rinne.

Premiärminister Medvedev tog upp den lag som begränsar utlänningars fastighetsförvärv, som träder i kraft i Finland vid ingången av 2020.

”Jag betonade för premiärminister Medvedev att lagen gäller alla personer och företag som kommer från länder utanför EU och EES-området, och att den inte riktar sig enbart till Ryssland”, konstaterade statsminister Rinne.

I resan till Moskva deltog också kommunikationsminister Sanna Marin och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare, tfn 050 421 0422, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821