Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utarbeta en långsiktig plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.4.2022 15.03 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 15.13
Pressmeddelande 232/2022

Statsrådet har tillsatt en ny parlamentarisk arbetsgrupp för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgrupp) för 2022. Arbetsgruppen ska utarbeta en plan för forsknings- och utvecklingsfinansiering (FoU-finansiering) som sträcker sig längre än en ramperiod och följa genomförandet av de riktlinjer som den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2021 dragit upp.

Den arbetsgrupp som nu tillsatts fortsätter det arbete som den tidigare parlamentariska FoUI-arbetsgruppen utförde 2021. I arbetsgruppens slutrapport från december 2021 förband sig alla riksdagsgrupper till målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent i förhållande till BNP före 2030. Med sikte på att utöka den statliga FoU-finansieringen föreslog FoUI-arbetsgruppen att det ska stiftas en lag om FoU-finansiering och vid sidan av lagen parlamentariskt utarbetas en lagstadgad plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod. Planen ska stärka engagemanget för att främja FoU-finansieringen och FoU-verksamheten och precisera innehållet i och användningen av finansieringen. Arbetsgruppen föreslog också ett permanent och mer omfattande skatteincitament för FoU-verksamheten.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022 har till uppgift att utarbeta en långsiktig plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod, agera uppföljningsgrupp som stöd för beredningen av lagen om FoU-finansiering och följa genomförandet av de riktlinjer som den arbetsgrupp som var verksam 2021 dragit upp.

Arbetsgruppen består av medlemmar från alla de riksdagsgrupper som bildats utifrån resultatet i riksdagsvalet. Riksdagsledamoten Matias Mäkynen är arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppens permanenta sakkunniga och sekretariat är från statsrådets kansli, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut den 31 mars 2023.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 998, och Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533