Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Partistöden för 2021 har beviljats

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.1.2021 14.12
Pressmeddelande 33/2021

Torsdagen den 21 januari beviljade statsrådet partistöd för perioden 1.1–31.12.2021. Ålands andel inberäknat uppgår understöden till 35 635 000 euro.

Statsunderstöd beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet, deras informationsverksamhet och kommunikation. Partierna måste använda fem procent av understödet till kvinnors politiska verksamhet och fem procent till partiets kretsorganisationer. 

Understöden fördelas i proportion till det antal mandat partierna fått i riksdagsvalet. Partistödet har delats ut sedan 1967. 

Av anslaget får 178 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Partierna, antalet riksdagsledamöter inom parentes och det beviljade understödet:

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (40): 7 127 000 euro
Sannfinländarna r.p. (39): 6 948 825 euro
Samlingspartiet r.p. (38): 6 770 650 euro
Centern i Finland r.p. (31): 5 523 425 euro
Gröna förbundet r.p. (20): 3 563 500 euro
Vänsterförbundet r.p. (16): 2 850 800 euro
Svenska folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 603 575 euro
Kristdemokraterna i Finland r.p. (5): 890 875 euro
Liike Nyt r.p. (1): 178 175 euro
Partierna sammanlagt (199): 35 456 825 euro

Ålands landskapsregering: 178 175 euro

Ytterligare information: Heidi Alajoki, regeringssekreterare, tfn 0295 160 441, och Meri-Tuulia Pitkänen, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli