Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Resultaten av designtävlingen för en gravvård över president Koivisto offentliggjordes

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.4.2018 13.30
Pressmeddelande 180/2018

Resultaten av tävlingen om design av en gravvård över president Mauno Koivisto har offentliggjorts. Det segrande bidraget i tävlingen är verket ”Kartta” (Kartan) av bildkonstnär, fotograf Perttu Saksa. Verket ”Tarttis tehrä jotain” (Något borde göras) av skulptör Matti Nurminen kom på andra plats och verket ”Jää sulaa” (Isen smälter) av skulptör Bjarne Lönnroos på tredje plats.

Första pris i tävlingen är 10 000 euro, andra pris 5 000 euro och tredje pris 3 000 euro. Prisnämnden beslutade också att belöna bidraget ”Heijastus” (Reflexion) av skulptör Pertti Mäkinen med ett hedersomnämnande. Hederspriset är 1 000 euro.

Prisnämnden utgjordes av kommittén för president Mauno Koivistos gravvård. Prisnämndens ordförande, understatssekreterare Timo Lankinen från statsrådets kansli, anser att nivån i tävlingen var hög och tackar alla deltagare.

”Tävlingsbidragen återspeglar president Koivistos karriär som statsman, men i många finns det också anspelningar på hans fritidsintressen och exempelvis hans hembygd. De utvärderade verken återspeglar mångfalden av tävlingsbidrag”, säger Lankinen.

Utlåtanden om de prisbelönta verken

Prisnämnden beskrev det segrande bidraget ”Kartta” på följande sätt:

”Förslaget består av bitar som hålls samman av förgyllda skarvar. Helheten är storslagen och enhetlig. Man kan se beröringspunkter med keramikkonst som lägger tonvikt på ödmjukhet och tidens betydelsefullhet eller med en splittrad världspolitik, men verket är ändå främst en självständig och mångbottnad hyllning till enhet och harmoni. Erosionen har slitit stenen i bitar, men den åter sammanfogade helheten är mänskligare och större än den ursprungliga perfektionen. Storleken och proportionerna passar väl in på gravplatsen. Skulpturens tvådelade och naturliga plastiska form undviker en överdriven enkelhet.”

Verket ”Tarttis tehrä jotain”, som kom på andra plats, beskrevs på följande sätt:

”Verket som är hugget i svart diabas vilar på en lätt polerad granitsockel och skapar ett intryck av både styrka och känslighet. Formen är balanserad. Spänningen mellan det svängda och det kantiga är tilltalande. Framsidans yta är grov och översidans jämna yta är slät. Den grova spaltytan symboliserar president Mauno Koivistos år som soldat vid fronten. Namnen graveras in i den släta framsidan. Gravvården erbjuder en plats att lägga ner och luta blomsterarrangemang. Verkets avstånd till den omgivande häcken som avgränsar platsen är lagom stort.”

Verket ”Jää sulaa”, som kom på tredje plats, beskrevs på följande sätt:

”Verket som är hugget i ljus röd granit beaktar sin omgivning och urskiljer sig bland områdets övriga gravvårdar. Formen är levande och intressant, men samtidigt kraftfull och värdig. Visualiseringarna visar hur verket lever med i årstidernas skiftningar på ett vackert sätt. Verkets symbolik har en anknytning till kalla krigets slut och Mauno Koivistos 12 år som president. Talet 12 upprepas i de olika ytorna på skulpturens översida. Kontrasten mellan skulpturens grova yta och den polerade sockeln framhäver materialiteten. Helheten är lyckad.”

Dessutom beskrev prisnämnden verket ”Heijastus”, som fick ett hedersomnämnande, på följande sätt:

”Verket är en komposition mellan den vågräta slätpolerade sockeln och ett plastiskt kilformat stenblock. Den spetsiga formen hänvisar dels till presidenten som folkets förgrundsfigur. Stenen, som är formad som fören på en båt och reflekteras i den slätpolerade ytan, påminner också om den sista resan. När åskådaren böjer sig över verket ser hon sitt eget ansikte mellan himmel och jord. Skulpturen passar till sin storlek väl in på platsen och kontrasten mellan de olika delarna är lyckad.”

Tävlingsbidragen ställs ut i Ständerhuset och på webben 

De 17 bästa tävlingsbidragen ställs ut i Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors. Utställningen är öppen för allmänheten mellan den 10 och den 20 april vardagar kl. 9–16. Besökare ska vara beredda att styrka sin identitet vid ingången. Det är inte möjligt att lämna sina kläder eller andra saker i förvar i lokalerna, så stora väskor och ryggsäckar bör lämnas hemma. Tillgänglig entré för rörelsehindrade finns på Kyrkogatan, på besöksadressen Kyrkogatan 11-13.

Alla tävlingsbidrag kan ses i en webbutställning på statsrådets kanslis webbplats på adressen vnk.fi/muistomerkkikilpailu. På webbsidan finns också prisnämndens utlåtanden om de 17 bästa tävlingsbidragen.

Gravvården avtäcks på president Koivistos födelsedag den 25 november

Statsrådets kansli offentliggjorde designtävlingen för gravvården i början av januari. Sammanlagt 138 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid. Avsikten är att gravvården ska vara färdig och placerad på Sandudds begravningsplats på president Koivistos födelsedag den 25 november 2018.

Mauno Koivisto var republiken Finlands president i tolv år, 1982–1994. Han var Finlands nionde president. President Koivistos statsbegravning hölls på Kristi himmelsfärdsdag den 25 maj 2017.  

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Sanna Helopuro, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 170 och Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli

Högupplösta bilder av de prisbelönta verken

Första pris: ”Kartta”, bildkonstnär, fotograf Perttu Saksa
Andra pris: ”Tarttis tehrä jotain”, skulptör Matti Nurminen
Tredje pris: ”Jää sulaa”, skulptör Bjarne Lönnroos
Hedersomnämnande: ”Heijastus”, skulptör Pertti Mäkinen

Webbutställning av tävlingsbidragen