Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Partiernas grupp för en bättre lagstiftning fick mer än 400 förslag till att avveckla och förbättra lagstiftning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.3.2015 11.41
Pressmeddelande 136/2015

I dag lämnade partiernas gemensamma grupp för en bättre lagstiftning till riksdagsgruppernas ordförande mer än 400 förslag till att avveckla lagstiftning och göra den smidigare och bättre. Förslagen har fåtts in från medborgare, organisationer, partier och företag.

"Förslagen innehåller alla slags förslag från fria öppettider för butikerna till byggreglering. Materialet finns nu till alla partiers förfogande, arbetet kan börja", säger Sanni Grahn-Laasonen, miljöminister och ordförande för partiernas gemensamma grupp för bättre lagstiftning.

Förslagen lämnades till riskdagsgrupperna i oförändrad form, utan gallring. Enligt Grahn-Laasonen sker det politiska övervägandet när nästa regering tagit vid.

"En del av förslagen är mera genomförbara än andra. Varje parti har sina egna fokusområden. Själv tycker jag att det är viktigt att avvecklande av onödig lagstiftning prioriteras högt på nästa regerings agenda. Arbetet har nu kommit på god väg. Det att förslagen vällde in från medborgarna talar för att det finns ett behov av att gallra i lagstiftningen och att vi har ett digert arbete framför oss", säger Grahn-Laasonen.

Gruppen fick under kort tid in ca 400 olika förslag från medborgare, organisationer och partier om en bättre lagstiftning, till att avveckla onödig lagstiftning och göra den smidigare. Förslagen kunde lämnas in på justitieministeriets forum Dinasikt.fi under tiden 17.10–30.11.2014, och även till arbetsgruppens sekreterare. Förslagen sammanställdes förvaltningsområdesvis, och partiernas grupp för avvecklande av onödig lagstiftning bad ministerierna om korta utlåtanden om förslagen.

Gruppen för en bättre lagstiftning hörde dessutom under arbetets gång experter inom lagberedning om hur lagstiftningens kvalitet kunde förbättras. Gruppen har bland annat med utgångspunkt i kanslichefernas OHRA-projekt diskuterat en modell där alla nya lagar och författningar genomgår ett så kallat "författningssåll" innan de godkänns, för att säkerställa att det valda medlet verkligen fungerar och är verkningsfull.

Redan på en kort tid fick man in rikligt med förslag till en bättre lagstiftning från medborgare och organisationer. Förslagen gällde lagstiftning, anvisningar och praxis på olika förvaltningsnivåer. Gruppen för en bättre lagstiftning anser det vara viktigt att medborgarna även i fortsättningen har ett enkelt sätt och direkta kanaler för att berätta sina åsikter och komma med förbättringsförslag när det gäller lagstiftningen. Arbetsgruppen föreslår att man under ledning av justitieministeriet tar fram en praktisk och obyråkratisk metod för att lämna förslag till bättre lagstiftning och för att föra förslagen vidare.

Till partiernas gemensamma grupp för en bättre lagstiftning, som statsministern hade sammankallat, hörde: ordf. Sanni Grahn-Laasonen / SAML Maarit Feldt-Ranta / Sd, Matti Vanhanen / C, Jukka Jusula / SAF, Timo Juurikkala / Gröna, Anna Kontula / Vänst, Marcus Rantala / SFP, Peter Östman / KD. Sekreterare var Kristiina Kokko och Antti Vesala.  Gruppen arbetade 14.10.2014–13.3.2015.

Normlistor som sammantällts från ministerierna

Kommentarer till förslag som gäller beskattningen (FM)

Mer om ämnet: Regeringen samlar idéer för bättre lagstiftning (Pressmeddelande 17.10.2014)

Ytterligare information: Kristiina Kokko, specialmedarbetare, tfn 050 3423 654, [email protected]