Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: de konkreta effekterna för bekämpningen av penningtvätt blir oklara

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.8.2021 14.00 | Publicerad på svenska 20.8.2021 kl. 9.49
Nyhet

Propositionen om centralen för utredning av penningtvätt och ett övervakningssystem för bank- och betalkonton bedömer närmast vilka tekniska effekter systemet har. Rådet anser att effekterna för bekämpningen av penningtvätt och allvarliga brott behandlas i mycket liten utsträckning. Likaså blir det till många delar oklart vilka effekter bekämpningen av penningtvätt har för allmänheten och företagen.

Syftet med propositionen är att genomföra direktivet om finansiell information, komplettera genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet och dessutom utfärda kompletterande bestämmelser till följd av nationella ändringsbehov. I propositionen förbättras i synnerhet samarbetet mellan olika myndigheter.

Propositionen syftar bl.a. till att underlätta användningen av finansiell information för att förhindra, avslöja och utreda allvarliga brott. Trots det behandlar propositionen i mycket liten grad effekterna för att förebygga penningtvätt och allvarliga brott. Utifrån propositionsutkastet blir det oklart om t.ex. besluten om frysning inom affärsverksamheten kommer att öka.

Nulägesbeskrivningen av penningtvätt och betalningsbedrägerier är snäv. Delvis av denna anledning är det svårt att bedöma vilka förändringar åtgärderna för att förhindra penningtvätt medför för företagen och allmänheten. En komprimerad nulägesbeskrivning av penningtvätt och betalningsbedrägerier skulle ge bättre insikt i problemets dimensioner och de nya åtgärdernas betydelse med tanke på helheten.

Rådet har gett ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och centralen för utredning av penningtvätt.

Rådet anser att propositionsutkastet är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömningen av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Närmare information: Ordföranden för rådet för bedömning av lagstiftningen Leila Kostiainen, tfn 0400 805 417 och utvärderingsrådet Meri Virolainen, sekretariatet för bedömning av lagstiftningen tfn 050 523 2426.