Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Iakttagandet av den personaldimensionering som föreslås i lagen om elev- och studerandevård kan vara utmanande

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.9.2021 14.18 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 16.11
Nyhet

Syftet med propositionen är att föreskriva om en bindande dimensionering av antalet personer inom elevhälsans kurators- och psykologuppgifter i förhållande till antalet elever och studerande. Genom en bindande personaldimensionering inom kurators- och psykologtjänsterna tryggas en jämlikare tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster som eleverna och de studerande behöver.

Rådet anser att utkastet till proposition bör vara tydligt, kompakt och konsekvent för att propositionen ska kunna tjäna beslutsfattandet. I samband med konsekvensbedömningarna ges också en omfattande beskrivning av nuläget och målen. Rådet anser att konsekvensbedömningarna bör sammanfattas och preciseras 

Rådet anser att kurators- och psykologtjänsternas betydelse för barns och ungas bästa beskrivs i utkastet till proposition, men konsekvenserna av den föreslagna ändringen för barn, unga och familjer förblir oklara. I propositionsutkastet har det inte heller i tillräcklig grad bedömts hur utmaningarna i tillgången på psykologer påverkar iakttagandet av personaldimensioneringen.

Rådet har yttrat sig om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård.

Utkastet följer till viss del anvisningen om konsekvensbedömning vid lagberedning. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046923 1001