Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen om ändringen av konsumentskyddslagen: Vad innebär ändringen i praktiken för konsumenter och näringsidkare?

Valtioneuvoston kanslia
28.9.2021 11.52 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 16.07
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det i regeringens proposition med förslag till ändring av konsumentskyddslagen bör intas konkreta exempel på vad ändringen innebär för konsumenter och näringsidkare.

Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om digitalt innehåll och digitala tjänster och om försäljning av varor. Syftet med propositionen är att bidra till tillväxten på den digitala marknaden genom att minska de kostnader som beror på olika avtalsrättsliga bestämmelser, skapa rättssäkerhet för företagen och hjälpa konsumenterna att dra nytta av fördelarna med gränsöverskridande e-handel.

Rådet anser att bakgrunden till ärendet och möjligheterna att utnyttja handlingsutrymmet i direktiven har beskrivits ingående i propositionen. Emellertid har konsekvenserna beskrivits ganska kortfattat och de konkreta följderna för näringsidkare och konsumenter förblir oklara. 

Rådet rekommenderar att det i propositionen intas exempel på vad ändringen i praktiken innebär för konsumenter och näringsidkare. Propositionen innehåller några exempel på tillämpningen av lagen och i dem bedöms konsekvenserna i någon mån. Av exemplen får man den uppfattningen att lagens tillämpningsområde omfattar många varor och tjänster som är viktiga i vardagen.
  
Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om regeringens proposition till ändring av konsumentskyddslagen. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och utvärderingsrådet Meri Virolainen, sekretariatet för bedömning av lagstiftningen tfn 050523 2426.