Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till proposition om den nordiska modellen för arbetskraftsservice: konsekvenserna för olika typer av arbetssökande bör bedömas närmare

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.10.2021 10.54 | Publicerad på svenska 19.10.2021 kl. 13.16
Nyhet

Syftet med propositionen är att öka antalet sysselsatta med minst 9 500. Strävan med reformen är att arbetssökande ska erbjudas mer individuellt stöd för jobbsökning och sysselsättning än för närvarande. Ett ytterligare syfte är att utkomstskyddet för arbetslösa ska förnyas med avseende på de arbetssökandes rättigheter och skyldigheter.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det i utkastet till proposition bör göras en mer ingående bedömning av konsekvenserna med tanke på de särskilda behoven för olika arbetssökande. Arbetslösa arbetssökande är inte en enhetlig grupp utan består av personer i olika åldrar och med olika bakgrund. 

Rådet anser dessutom att det bör bedömas mer ingående hur de föreslagna nya bestämmelserna påverkar systemets begriplighet och transparens ur arbetssökandens synvinkel. 

I början av propositionsutkastets avsnitt om konsekvensbedömning bör det finnas en kort beskrivning av den föreslagna servicemodellen och av hur det föreslagna nya tillvägagångssättet ska leda till bättre sysselsättning än det nuvarande systemet.

Rådet anser att utkastet till proposition bör innehålla en bedömning av vilka konsekvenser reformen har för genomförandet av kommunförsöket för främjande av sysselsättningen. Också en riktgivande bedömning av konsekvenserna för försökskommunerna bör presenteras. Till detta anknyter också att regeringen har som mål att överföra dessa tjänster helt till kommunerna under 2024.

Rådet anser det vara positivt att forskningsdata har utnyttjats i konsekvensbedömningen i utkastet till proposition och att det systematiskt hänvisas till de källor som använts.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160198