Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen oroar sig över distansundervisningens och karantänernas konsekvenser för elevernas grundläggande fri- och rättigheter

Statsrådets kommunikationsavdelning
6.5.2021 10.58 | Publicerad på svenska 18.5.2021 kl. 10.52
Nyhet

Också nästa läsår kan skolorna vara tvungna att övergå till distansundervisning på grund av coronaepidemin. Enligt rådet ska distansundervisningens risker, fördelar och konsekvenser bedömas. Man bör till exempel bedöma om alla får undervisning på lika villkor.

Enligt regeringspropositionen om den grundläggande utbildningen är det möjligt att skolorna helt eller delvis övergår till distansundervisning läsåret 2021 – 2022 om coronaepidemin förvärras. Propositionen behandlar på ett täckande sätt de erfarenheter från distansundervisningen som redan fåtts, men bedömer inte konsekvenserna av denna proposition. Konsekvenserna är sannolikt olika under terminen 2021 – 2022 när allt fler människor har fått coronavaccin.

Syftet med propositionen är att bromsa upp spridningen av virusinfektioner, men propositionen bedömer inte de hälsoeffekter som följer av att kontakterna minskar. Det är förståeligt att uppgiften är svår, men den är väsentlig med tanke på helheten. Propositionen bör överlag bedöma riskerna för spridningen av coronaviruset samt närundervisningens fördelar och distansundervisningens nackdelar. 

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen kan propositionen påverka elevernas jämlikhet och rätt att få grundläggande utbildning. Enligt propositionen har distansundervisningen varit rätt brokig, men propositionen tar inte upp hur distansundervisningen i fortsättningen ska vara mer lika för alla. Ytterligare kan en elev som hamnat i karantän bli utan distansundervisning och isolerad från skolgemenskapen. 

Rådet har yttrat sig om utkastet till regeringens proposition som gäller lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition ändras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 050 523 2426, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen