Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: säkerheten för dem som rör sig i nationalparken och riskerna med jakt måste bedömas

Statsrådets kommunikationsavdelning
24.5.2021 13.37 | Publicerad på svenska 3.6.2021 kl. 15.42
Nyhet
Arviointineuvoston logo

När Salla nationalpark inrättas ska särskild uppmärksamhet fästas vid säkerhetsriskerna för dem som rör sig i nationalparken. Tillåtande av jakt inom nationalparkens område med vissa undantag är en risk för dem som rör sig i naturen

Propositionen gäller Salla nationalpark, som ska inrättas genom lag. Nationalparken ska inrättas på det statsägda naturskyddsområdet i Sallatunturi i Salla kommun. 

Jakt ska tillåtas i Salla nationalpark för lokalbefolkningen och jakt på älg för vissa jaktföreningar inom området. Jakt ska vara helt förbjuden i mindre än tio procent av nationalparkens område. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen fäster allvarlig uppmärksamhet vid att man i propositionen inte i tillräcklig utsträckning bedömer de säkerhetsrisker som jakt medför för dem som rör sig i naturen. Antalet besökare i nationalparkens område beräknas öka betydligt och en del av dem som besöker nationalparken rör sig utanför de märkta rutterna. I propositionen bör man i mer detalj behandla bland annat olika jaktformer, de vapen som används i dem och de typiska tidpunkterna för jakt samt säsongstiderna då fler människor rör sig i naturen. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen rekommenderar också att man i propositionen bedömer om inrättandet av nationalparken har konsekvenser för möjligheterna för annan näringsverksamhet än turism i framtiden i närheten av nationalparken.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition om Salla nationalpark.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Meri Virolainen, bedömningsråd, tfn 050 523 2426, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen