Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen tillsattes för ny mandatperiod

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.41
Pressmeddelande 213
Suomen laki -kirja

Statsrådet tillsatte rådet för bedömning av lagstiftningen för en ny mandatperiod torsdagen den 31 mars. Rådets mandatperiod är 15 april 2022–14 april 2025.

Juris kandidat Leila Kostiainen fortsätter som ordförande för rådet. Äldre rådgivare Bo Harald, generalsekreterare Leena Linnainmaa, professor Ulla Liukkunen och professor, direktör Mika Maliranta fortsätter som medlemmar i rådet. Till nya medlemmar utsågs ledande jurist Arto Sulonen, professor Juho Saari och forskningsdirektör Tuulia Hakola-Uusitalo.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett oberoende och självständigt organ i anslutning till statsrådets kansli.

Rådet har till uppgift att förbättra kvaliteten på konsekvensbedömningarna av regeringens propositioner och lagberedningskulturen i allmänhet. Rådet ger i synnerhet utlåtanden om konsekvensbedömningar som ingår i utkast till regeringens propositioner.

Det nuvarande rådets mandatperiod löper ut den 14 april 2022.

Ytterligare information: Päivi Pietarinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 354, statsrådets kansli