Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Konkurrenskraften och konsekvenserna för mineralklustret i Finland

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
25.3.2020 10.43 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 10.55
Pressmeddelande 169/2020
valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan logokuva

Ramboll Finland Oy undersökte hur och hurdant mervärde som produceras av mineralklustret på nationell nivå och hur mineralklustret främjar – och ytterligare kunde främja – finländskt kunnande, välfärd och ekonomisk tillväxt genom att mångsidigt genomföra den hållbara utvecklingens principer och mål. Mineralklustret i Finland omfattar gruvdrift och brytning, förädling av metaller samt tillverkning av maskiner för gruvdrift, brytning och byggande.

Mineralklustret svarar på samhällets behov av råvaror. När det gäller fyndigheter av råvaror är Finlands berggrund rätt så lovande. Gruvdrift som hör till mineraklustret har pågått i Finland redan under flera sekler. Utöver gruvdriften har betydande vidarebearbetning samt teknikframställning och serviceverksamhet som tjänar gruvdriften utvecklats i Finland. Ur dessa verksamheter har det även uppkommit företag som internationellt sett är betydande. Det senaste behovet av råvaror som förutsätts av energiomvandlingen är behovet av så kallade batterimineraler och den livscykellånga värdekedjan i anknytning till dem.

Den totala produktionen för Finlands mineralkluster inklusive multiplikatoreffekterna uppgår till cirka 22,1 miljarder euro per år. Cirka 12,2 miljarder euro av detta belopp utgörs av direkta ekonomiska konsekvenser. Klustret sysselsätter inklusive multiplikatoreffekterna 87 400 årsverken, varav direkt cirka 24 600 årsverken.  De regionala konsekvenserna är betydande i synnerhet i landskapen Lappland, Kajanaland och Satakunta, där den totala produktionens andel av hela landskapets totala andel varierar mellan 21 och 60 procent och sysselsättningen mellan 11 och 33 procent.

Enligt en internationell jämförelse som gjordes i projektet har en höjning av förädlingsgraden den största verifierbara potentialen för mineralklustret i Finland. För att främja ökningen av förädlingsgrad är det viktigt att möjliggöra lagstiftningsmässig och ekonomisk styrning för att stödja ökningen samt utnyttja tekniska uppgifter och automation. I fortsättningen ska ett viktigt föremål för utvecklingen i klustret även vara att främja cirkulär ekonomi i alla delar av värdekedjan. Mineralklustrets produktion är i hög grad beroende av globala trender och prisutveckling, vilket innebär att klustrets konkurrenskraft påverkas huvudsakligen av tre faktorer: 1) insatsförbrukning, 2) löner som betalas och 3) skatter och avgifter av skattenatur.

I projektet utreddes även konsekvenserna av Finlands mineralstrategi och åtgärdsprogrammet i samband med strategin genom en enkät till aktörerna inom branschen. Enligt svaren motsvarade strategin och åtgärdsprogrammet inte helt förväntningarna. Respondenterna ansåg ändå att det var bra att gemensamma mål för mineralbranschen har fastställts och att åtgärder för att nå målen har tänkts igenom.

Ramboll Finland Oy:s utredning genomfördes som en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Ytterligare information:

Joonas Hokkanen, ledande expert, Ramboll Finland Oy, tfn 0400 355 260, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv