Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Betydande regional variation i straffprocessens längd vid sexualbrott mot barn i Finland

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 11.58
Pressmeddelande 54/2021

Handläggningstiderna för straffprocesser vid sexualbrott mot barn ger upphov till regional ojämlikhet. Detta framgår av en undersökning av Institutet för kriminologi och rättspolitik som granskade längderna av straffprocesserna vid sexualbrott mot barn samt skillnaderna i handläggningstiderna mellan regionerna.

Enligt undersökningen är den genomsnittliga handläggningstiden vid sexuella övergrepp mot barn betydligt längre än vid sexualbrott och misshandel mot vuxna. I värsta fall tar processen flera år. Mest tid tar oftast förundersökningsfasen, där också de regionala skillnaderna är störst.

Granskningen gjordes på tre olika materialunderlag. De regionala skillnaderna i handläggningstiderna för sexualbrott mot barn utreddes utifrån statistikdata. Domslutsmaterial användes för att klarlägga hur kvalitativa skillnader i brotten bidrar till att dra ut processtiden. Orsaker till de regionala skillnaderna utreddes genom att intervjua poliser, åklagare och tingsdomare.

Handläggningen av sexualbrott mot barn förlängs av olika skäl

Enligt undersökningen behandlades övergrepp mot de allra yngsta barnen i allmänhet snabbt. Handläggningstiden var oftast kortare för enskilda gärningar än för långvariga och upprepade gärningar, detsamma gällde fall där brottet hade anmälts till polisen inom mindre än två veckor.

I gengäld var straffprocessen ofta utdragen för barn som vid brottstidpunkten varit berusade eller placerade utanför hemmet. Att processen drar ut på tiden beror enligt undersökningen även på att barn utsätts för sexualbrott på internet samt på faktorer kring organisering av arbetet, myndigheternas specialisering och myndigheternas samarbete.

De regionala skillnaderna bör undanröjas

På grund av de regionala skillnaderna i handläggningstiderna är de minderåriga offren för sexualbrott inte i en jämlik ställning i Finland. Enligt undersökningen kan processtiderna effektivt förkortas genom att koncentrera utredningen av sexualbrott mot barn till särskilt utbildade utredare och utredningsledare, helst enheter, samt att förbättra samarbetet mellan myndigheter.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2019.

Mer information lämnas av Monica Fagerlund, doktorand, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik, tfn 0294 120 873, monica.fagerlund(at)helsinki.fi, och
Virve-Maria Toivonen, professor (tidsbestämd tjänst), Östra Finlands universitet, tfn 044 575 2235, virve-maria.toivonen(at)uef.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.