Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Nya verksamhetsmodeller främjar företagens vattenansvar i Finland och internationellt

Jord- och skogsbruksministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
29.4.2021 9.12
Pressmeddelande 268/2021

Med hjälp av nya verksamhetsmodeller och politiska rekommendationer kan företagens vattenansvar främjas allt effektivare i Finland och internationellt. Enligt en rapport som publicerades den 29 april bör företagen identifiera vattenrisker och vattenrelaterade möjligheter både i sina egna lokaler och i sina upphandlings- och värdekedjor. Dessutom bör företagen utveckla hållbar förbrukning och förvaltning av vatten i samarbete med sina intressegrupper. Upphandlings- och värdekedjorna är det mest kritiska och utmanande delområdet av finländska företags vattenansvar, och i dem påträffas ofta de största miljökonsekvenserna och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

Vattenansvaret bygger på forskningsbaserade bedömningar och samarbete med intressegrupper

”Utvecklingen av företagens vattenansvar bör grunda sig på en genomgående bedömning av riskerna och möjligheterna i företagens upphandlings- och värdekedjor, och de uppställda målen bör svara mot de viktigaste vattenutmaningarna i verksamhetsmiljön. Företagen kan sällan förbättra vattenansvaret ensam – i praktiken kräver det alltid samarbete med olika intressegrupper”, betonar specialforskare Suvi Sojamo från Finlands miljöcentral.

Målet för finländska företag är att de ska vara bäst i världen på vattenansvar 2030. Visionen är en del av det nationella genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Vatten som en del av lagstiftningen om företagsansvar

Aktörerna inom den offentliga sektorn har en central och styrande roll i fråga om vattenansvar. Vatten bör beaktas som en del av den lagstiftning om företagsansvar som är under beredning och integreras allt bättre i statens stödpolitik och ägarstyrning. Verksamhetsmodellerna för vattenansvar kan också utnyttjas som en del av de branschspecifika hållbarhetsåtagandena mellan ministerierna och företagen, kriterierna för offentlig upphandling samt den nationella vattenvården.

Publikationen ingår i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information: Suvi Sojamo, specialforskare, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn +358 29 525 1049, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.