Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen behandlade coronasituationen och drog upp riktlinjer för nödvändiga åtgärder

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.11.2021 20.50 | Publicerad på svenska 10.11.2021 kl. 21.23
Pressmeddelande 641/2021

Regeringen förhandlade onsdagen den 10 november om coronasituationen och om åtgärder som krävs. Regeringen fastställde att den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin för att bekämpa coronapandemin tas i fullt bruk. Restriktionerna i fråga om restauranger fortsätts, likaså beredningen av en utvidgning av användningen av covidintyget. Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås bli förlängd till utgången av juni 2022.

Regeringen fick en lägesöversikt över det aktuella epidemiläget och hur coronavaccinationerna framskrider. Det regionala epidemiläget har försämrats på många ställen, och kräver fortfarande åtgärder för att minska antalet smittfall. Vi har idag nått en riksomfattande vaccinationstäckning på 80 procent, men enbart detta räcker inte till för att få epidemin att avta. 

Den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin ska enligt regeringens beslut tas i fullt bruk från och med måndagen den 15 november. Utgångspunkten för den uppdaterade strategin är att samhällets olika funktioner är öppna. Den betonar regionala och riktade åtgärders viktighet för bekämpningen av epidemin. Regionerna uppmanas fortfarande att följa upp epidemiläget och att fatta beslut på basis av de rekommendationer och begränsningar som behövs för att bekämpa epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder sådana epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning som bättre lämpar sig för det nuvarande epidemiläget än fasbeskrivningarna som använts tidigare. Områdena kan använda dessa kriterier som riktgivande hjälp vid bedömningen av nödvändiga åtgärder. 

Som ett led i införandet av hybridstrategin godkände regeringen principerna för användning av den riksomfattande nödbromsmekanismen. Tröskeln för att införa mekanismen är hög. Nödbromsmekanismen införs om epidemiläget försämras på ett överraskande och mycket allvarligt sätt och om epidemiläget inte kan kontrolleras genom omfattande regionala åtgärder. 

Restriktionerna i fråga om restauranger fortsätter, liksom även giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringen anser med tanke på epidemiläget att det är nödvändigt att fortsätta med restriktionerna i fråga om restauranger. 

Behovet av restaurangrestriktioner i olika områden kommer att bedömas utifrån nya epidemiologiska kännetecken. Statsrådet fattar beslut om restriktioner i fråga om restauranger vid sitt extraordinära allmänna sammanträde måndagen den 15 november. Restriktioner som riktas mot förplägnadsrörelser fastställs enligt 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar genom förordning av statsrådet.

De temporära bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller 16, 43, 58 och 59 § löper ut vid årsskiftet 2022. Dessa gäller bland annat hälsosäkerhet vid inresor, coronablinken, restriktioner i fråga om lokaler och funktioner i syfte att hindra smittspridning, samt covidintyget. 

Social- och hälsovårdsministeriet utreder dessutom, i syfte att skydda patienter och klienter, möjligheterna att bereda en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar som gäller coronavaccinationsskyddet för anställda inom social- och hälsovården och studeranden som gör arbetspraktik.

Regeringen vill främja utvidgningen av användningen av covidintyget som ett självständigt restriktionsmedel. Samtidigt utreds möjligheten att ta i bruk covidintyget på arbetsplatser. Frågan bereds enligt en snabb tidsplan i samarbete mellan ministerierna.


Mer information: 
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]