Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen får ny ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt i Finland

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
14.1.2021 13.37
Pressmeddelande 14/2021
Programmet för hållbar tillväxt i Finland

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 14 januari tillsatte statsrådet en ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt i Finland. Arbetsgruppen har till uppgift att styra beredningen av programmet för hållbar tillväxt och av den därtill hörande återhämtnings- och resiliensplanen för Europeiska unionen. Gruppen ska även styra och följa genomförandet av dessa.

Ministerarbetsgruppen ska också behandla reformer och investeringar i anslutning till programmet. Dessutom kan den behandla frågor som rör närings- och företagsamhetspolitiken.

Arbetsgruppens ordförande är finansminister Matti Vanhanen. Övriga medlemmar i gruppen är utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, justitieminister Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister Jussi Saramo och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Arbetsgruppens generalsekreterare är statssekreterare som kanslichef vid finansministeriet Juha Majanen.

Vid sitt extra möte den 17–21 juli 2020 drog Europeiska rådet upp riktlinjer för EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU). Programmet för hållbar tillväxt i Finland finansieras med medel från återhämtningsinstrumentet. En central del av EU:s återhämtningsinstrument är den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). För att kunna få RRF-finansiering måste medlemsländerna lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens, som omfattar en reform- och investeringsagenda för 2021–2023.

De reformer och investeringshelheter som ingår i planen ska motsvara de landspecifika rekommendationerna för den europeiska planeringsterminen. Planen ska också uppfylla de övriga kriterierna i RRF-förordningen. Dessutom ska de reformer och investeringar som prioriteras i återhämtnings- och resiliensplanen uppfylla de kriterier som fastställts i programmet för hållbar tillväxt i Finland.

Statsrådet överlämnade en redogörelse om programmet för hållbar tillväxt i Finland till riksdagen den 27 november 2020.


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300