Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen föreslår åtgärder för att stabilisera derivatmarknaden för el

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.9.2022 17.10 | Publicerad på svenska 4.9.2022 kl. 18.27
Pressmeddelande

Det finanspolitiska ministerutskottet har idag, den 4 september, diskuterat åtgärder på derivatmarknaden för el. Behovet av stabiliserande åtgärder diskuterades också i regeringens aftonskola den 4 september. Statens plan är en sista finansieringsutväg för bolag som annars hotas av insolvens.

Det finanspolitiska ministerutskottet förordar att regeringen ska föreslå att riksdagen godkänner en fullmakt på högst 10 miljarder euro för ett låne- och garantiprogram inom vilket staten kan godkänna lån eller garantier till bolag som producerar el i Finland, för att täcka bolagens likviditetsbehov orsakade av det ökade kravet på säkerheter i derivatavtalen för el. Fullmakten för låne- och garantiprogrammet föreläggs riksdagen som en del av den tredje tilläggsbudgeten, som ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde den 5 september.

De stigande energipriserna har ökat kravet på säkerheter på derivatmarknaden för el

Som en följd av Rysslands anfallskrig och de minskade gasleveranserna har den europeiska el- och gasmarknaden detta år hamnat i en exceptionell situation, där priset på gas och el stigit avsevärt. Europa har en gemensam grossistmarknad för elektricitet, och förändringar i priserna i det övriga Europa påverkar därför även elmarknaden i Finland.

Till följd av de stigande energipriserna har kravet på säkerheter på derivatamarknadsplatserna för el fått likviditeten i börshandeln att rasa. Det har i sin tur lett till en kraftig prisökning på derivataprodukter på lång sikt.

De krav på säkerheter som gäller elproducenter som skyddar sin elproduktion med derivatprodukter och den mängd driftskapital som behövs för clearing inom handeln med derivatavtal på börsen Nasdaq Commodities har snabbt stigit till en exceptionellt hög nivå. När nivån på dessa fortsätter stiga finns det risk för att elproducenterna råkar i en likviditetskris.

Vitalt att trygga en fungerande elmarknad

Med tanke på Finlands ekonomi, samhälle och landets försörjningsberedskap är det ytterst viktigt att säkerställa att elmarknaden fungerar under alla omständigheter. Det är nödvändigt också med tanke på de enskilda konsumenterna.

Genom låne- och garantiprogrammet på 10 miljarder euro säkerställer den finska staten att elmarknad fungerar. Finland fortsätter vid behov dialogen med Sverige, som förbereder egna åtgärder, och förespråkar åtgärder som främjar energi- och derivatmarknadens verksamhet och stabilitet även på EU-nivå.

Syftet med statens låne- och garantiprogram är att säkerställa att likviditeten och funktionsförmågan hos de aktörer som är avgörande för att elmarknaden ska fungera kan tryggas i en situation där finansierings- och säkerhetsarrangemang inte finns att tillgå på marknaden. Låne- och garantiprogrammet ska vara tidsbundet och säkerställa att elmarknaden klarar sig genom krisen.

Det föreslås att låne- och garantiprogrammet pågår till utgången av 2023 och att lånetiden är högst två år. Lånen beviljas på marknadsmässiga villkor. Beviljandet av lån och statsborgen är beroende av prövning och förutsätter ett bifallande utlåtande av arbets- och näringsministeriet. Europeiska kommissionen notifieras om lånevillkoren. 

Ytterligare information: Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 0295 530 247, [email protected], och Pauli Kariniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 210, [email protected], finansministeriet
Riku Huttunen, överdirektör, tfn 0295 047 277 [email protected], arbets- och näringsministeriet