Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Våra webbtjänster förnyas. Statsrådets kanslis webbplats vnk.fi blir en del av webbplatsen statsrådet.fi onsdagen den 24 april. Detta kan orsaka tillfälliga brister och störningar i webbtjänsterna.

Regeringen godkände en covid-19-vaccinationsstrategi och fick en redogörelse för upphandlingen av vaccin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.12.2020 21.35 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 12.51
Pressmeddelande 757
Pääministeri Marin Säätytalon portailla toimittajien haastateltavana ennen hallituksen neuvottelua.

Regeringen godkände vid sina överläggningar den 2 december Finlands covid-19-vaccinationsstrategi, som har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Regeringen ska fatta ett principbeslut om strategin senare denna vecka. Dessutom behandlade regeringen ministeriets redogörelse för upphandlingen av vaccin och vaccinationsordningen.

Vaccinationsstrategin har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet på medicinska grunder och evidensbaserat, och sakkunniga har hörts under beredningen. I strategin fastställs de huvudprinciper enligt vilka beslut om vaccinationsordningen fattas. Det gäller att förbereda sig på att det inte finns coronavaccin för alla samtidigt. Slutliga vaccinationsbeslut kan inte fattas förrän vaccinet har godkänts för försäljning och finns tillgängligt.

Finlands mål är att skydda hela befolkningen när ett vaccin med försäljningstillstånd finns till hands. Vaccinet kommer att erbjudas avgiftsfritt åt alla som vill ha det. Enligt ministeriets uppskattning anländer de första vaccinerna i början av nästa år. Därefter inleds vaccinationerna så snart som möjligt.
Enligt preliminära resultat av de första omfattande undersökningarna har de tre första vaccinpreparaten god skyddseffekt.

Första målgrupperna för coronavaccinet

Coronavaccinet erbjuds på basis av en medicinsk riskbedömning. Till att börja med erbjuds vaccinet till följande grupper:
-    personal inom social- och hälsovården som vårdar coronapatienter samt personal vid vårdhem
-    äldre personer
-    personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.
Begränsningar i försäljningstillstånden kan inverka på vaccinationsordningen. Barn kommer inte att vaccineras förrän undersökningarna för den målgruppen är klara.

Upphandlingen av coronavaccin i Finland

Finland deltar i EU:s gemensamma upphandling, vilket garanterar möjligheten att få coronavaccin från flera olika tillverkare. Hittills har Europeiska kommissionen ingått avtal om sex olika vaccin. Finland är med i fem av dessa avtal, och det sjätte bereds för närvarande vid social- och hälsovårdsministeriet.

De praktiska vaccinationsarrangemangen

Sjukvårdsdistrikten samordnar de praktiska arrangemangen för vaccinationerna. I praktiken ska vaccinationerna ordnas vid tillräckligt stora enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården eller vid stora enheter inom företagshälsovården under ledning av dem. Institutet för hälsa och välfärd har gett anvisningar till sjukvårdsdistriktens läkemedelsdistributionscenter och styr leverans, lagring och transport av vaccinpartier.

Vaccinationerna bör planeras så att vaccinationsuppgifterna förs in i Institutet för hälsa och välfärds nationella vaccinationsregister i realtid. Registret används för att följa genomförandet av vaccinationerna samt deras effektivitet och säkerhet.

För vaccinationsstrategin utarbetas en egen kommunikationsplan.

Ytterligare information: Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], och Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]